Štart detských kategórií je o 14:30. Miestom podujatia je park pri fontáne. Registrácia bežcov je v hasičskej zbrojnici.
Štartovné je 4 €, detské kategórie sú bezplatné.

beh-jurskym-parkom-2015

Beží sa ženy – 2 okruhy po 3300 m (6,6 km) a muži 3 okruhy (10 km). Vyhodnotenie detských súťaží bude ihneď po odbehnutí kategórie. Celkové vyhodnotenie bude okolo 18:30. Občerstvenie aj kultúrny program bude zabezpečený.

Peter Holúbek


.

Je ok, ak nie si ok BSK