Hasiči na Záhorí zasahovali 12-krát pri požiaroch a následkoch silnej búrky. Raz zasahovali pri dopravnej nehode motocykla.

Požiar lesa v obci Závod, Foto: Peter Hajdin
Požiar lesa v obci Závod (19.7.), Foto: Peter Hajdin

sobota 18.7.
Plavecký Štvrtok (kolónia) – požiar odpadu
Skalica, Rybničná ulica – požiar požiar trávnatého porastu
Jablonica – požiar traktora, balíkovača a slamy vznikla priama škoda vo výške 250 tisíc€
Radošovce – požiar obilia
Malacky,Ľ. Fullu – dymenie vo vchode bytového domu – požiar kvetináča
Malacky, Boreckého – technický zásah – dopravná nehoda motocykla, vytečené prevádzkové kvapaliny

Video: Požiar obilia Záhorská Ves (Vašo Sáblik)

Hasiči na Záhorí zasahovali počas víkendu 12-krátHasiči na Záhorí zasahovali počas víkendu 12-krát pri požiaroch a následkoch silnej búrkyVideo zachytáva požiar obilia na poli Záhorská Ves smer Vysoká pri Morave.Viac v článku: https://zahori.sk/32093/hasici-na-zahori-zasahovali-pocas-vikendu-12-krat-pri-poziaroch-a-nasledkoch-silnej-burky/

Posted by Záhorí.sk – správy z vašej ulice on 20. júl 2015

 

nedeľa 19.7.
Šaštín-Stráže – požiar trávnatého porastu
Skalica – nahlásený požiar trávnatého porastu
Záhorská Ves smer Vysoká pri Morave – požiar obilia na poli – jačmenné pole
Závod – požiar lesa
Veľké Leváre, Štefánikova –  odtrhnutá plechová strecha z rodinného domu
Sološnica smer Rohožník – popadané stromy na komunikácii, čerpanie vody
Veľké Leváre smer Moravský sv. Ján – padnutý strom cez komunikáciu

Sološnica po búrke (19.7.) Foto: Marián Kimlička
Sološnica po búrke (19.7.) Foto: Marián Kimlička

Video: Sološnica po búrke (Marina Holičová)

Solosnica teraz…sa utopime Kamila Terálová

Posted by Martina Holičová on 19. júl 2015

 

Stále až do odvolania platí na Záhorí zvýšené nebezpečenstvo požiarov.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, spaľovať slamu a iný biologický odpad,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú, podľa § 4 písm. p) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, povinní najmä:

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 •  prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
  1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
  2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
  3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

Záhorí.sk informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave a Trnave.


.
Toto je čítané

Investor plánuje v Senici vybudovať zariadenie na zhodnocovanie plastových odpadov

V priemyselnej časti mesta Senica plánuje investor vybudovať zariadenie na zhodnocovanie plastových…

HAŠŠO 6/2024