Minulý rok sa uskutočnil úvodný ročník. V tomto roku je prvý ročník kde je pre bežcov pripravená trať, ktorú tvorí 80 % lesný terén a 20 % je asfaltová cesta. Štart aj ciel preteku sa nachádzajú v centre dediny.Beh je určený pre všetkých športovcov i nešportovcov.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto.

MORAVSKO-SLOVENSKÝ BEŽECKÝ POHÁR
GP SLOVÁCKA
GP ZÁHORIA
ZÁHORÁCKÝ DETSKÝ BEŽECKÝ POHÁR
MALOKARPATSKÁ BEŽECKÁ TOUR

Prezentácia: od 14:00 hod. v centre obce (100m od štartu)
– najneskôr 30 minút pred štartom svojej kategórie
Trať pretekov: poľné a lesné cesty v okolí (CHKO Malé Karpaty) a asfaltová trať obcou Plavecký Mikuláš, detské kategórie bežia po cestách v obci
Informácie: Lenka Kubisová, mobil: 0919237151, e-mail: lena.kubisova90@gmail.com
Štartovné: 4,- EUR / 100,- Kč, deti a mládež neplatia
Šatne: šatne a sprchy sú na futbalovom ihrisku (500m od štartu)

Ďalej: Potvrď svoju účasť na Facebooku

Súťaží sa podľa pravidiel Slovenského Atletického Zväzu a tohto rozpisu.
Upozornenia pre pretekárov: Každý pretekár ručí za svoj dobrý zdravotný stav, za deti rodičia. Usporiadatelia neručia za veci odložené v šatni. Preteky prebiehajú za plnej cestnej premávky.

Lenka Kubišová


.

INAT Rezanie laserom