Výhovorky, samé výhovorky… Pred niekoľkými týždňami sa v Kútoch uskutočnili dve miestne obhliadky ciest I/2 a II/425, ktoré sú už niekoľko rokov v zúfalom stave. Na obhliadke sa zúčastnili zástupcovia Slovenskej správy ciest i Trnavského samosprávneho kraja, a hoci potvrdili nevyhnutnosť urýchleného riešenia kritického stavu oboch ciest rekonštrukciou, obci to nie je nič platné. Ani jedna z ciest sa totiž v tomto roku rekonštruovať nebude.

O tom, že na rekonštrukciu cesty I/2 Bratislavská ulica nemá Slovenská správa ciest financie, vie obec od konca tohtoročnej zimy. Dozvedela sa to doslova na poslednú chvíľu, pretože už začiatkom jari sa malo začať s realizáciou rekonštrukčných prác. ,,Termín rekonštrukcie sa neustále prekladal od roku 2007, napokon za definitívne posledný bola označená jar 2010. Vo februári nám však prišlo oznámenie, že vzhľadom na objem finančných prostriedkov, ktoré dostala SSC k dispozícii pre rok 2010 a ktoré nepokrývajú ani rozostavané stavby, budú prednostne financované len výkupy pozemkov a nevyhnutné projekčné práce,“ hovorí starostka Kútov Ing. Mária Macejková.

Obrat k lepšiemu neprinieslo ani rokovanie na ministerstve dopravy, preto obec iniciovala petíciu za urýchlené riešenie dezolátneho stavu cesty, ktorá už pred šiestimi rokmi bola oficiálne vyhlásená za kritickú nehodovú lokalitu. Cesta je postavená z dlažobných čadičových kociek a pripomína tankodrom. ,,Nielenže sa po nej nedá jazdiť na bicykloch a počas daždivého počasia tu dochádza k nebezpečným dopravným kolíziám, ale nadskakujúce kamióny spôsobujú otrasy, ktorých dôsledkom sú popraskané steny domov,“ hovorí starostka. A dodáva, že hoci štát na obnovu cesty peniaze nemá, čadičové dlažobné kocky si už kompetentní rozdeliť stihli (záujem o ne prejavil Úrad vlády SR).

Sľuby sa sľubovali,
Kúťania sa radovali…

Nielen cesta I/2 však vedeniu obce Kúty nedá spávať. V rovnako dezolátnom stave je totiž aj cesta II/425 – Brnenská ulica, ktorá patrí TTSK. Preto obec petíciu adresovala okrem ministerstva dopravy a správy ciest aj vyššiemu územnému celku. A dočkala sa prekvapenia. Zatiaľ čo ministerstvo a cestári ju uznali a prisľúbili vyvinúť úsilie na zabezpečenie finančných zdrojov na realizáciu stavby, TTSK petíciu označil za neopodstatnenú. V zdôvodnení uvádza, že rekonštrukcia cesty zo strany TTSK bola pozastavená z objektívnych príčin, na ktorých samosprávny kraj nenesie žiadnu vinu. Podľa kompetentných je totiž nevyhnutné najskôr zrealizovať rekonštrukciu cesty I/2 a až následne možno riešiť cestu II/425. ,,Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Senica vyjadril nutnosť zabezpečiť zo strany TTSK spracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie rekonštrukcie cesty II/425, potrebnej pre vydanie stavebného povolenia. Zjednodušená projektová dokumentácia bude technicky riešiť pokračovanie rekonštrukcie cesty II/425 a plynulé napojenie na plánovanú rekonštrukciu križovatky ciest I/2 a II/425, ktorú bude vykonávať Slovenská správa ciest Bratislava až v roku 2011. Po vypracovaní zjednodušenej projektovej dokumentácie a následného vydania stavebného povolenia sa zástupcovia dotknutých orgánov vzájomne dohodnú na podmienkach a termínoch realizácie rekonštrukcie cesty II/425 Brnenská ulica v Kútoch,“ píše sa v stanovisku.

Starostku Kútov Ing. Macejkovú argumenty VÚC zaskočili. A nielen tým, že petícia obce nebola uznaná… ,,TTSK cestu II/425 zaradil do plánu rekonštrukcie ciest a mostov ešte v roku 2007,“ hovorí. ,,Navrhovaná oprava mala pozostávať z odstránenia čadičovej dlažby, spevnenia podložia vozovky a pokládky nového asfaltového koberca. Stavebné práce v takomto rozsahu si už vyžadujú stavebné povolenie, preto ma prekvapilo, že k dnešnému dňu nebola vypracovaná projektová dokumentácia a nebola ani vznesená požiadavka na vydanie stavebného povolenia.“ Starostka sa oprávnene pýta, ako sa vlastne správca cesty na opravu komunikácie pripravoval, keď neurobil ani potrebné základné kroky. ,,O stavebné povolenie nikto nežiadal, napriek tomu sme boli neustále ubezpečovaní, že samosprávny kraj je po technickej aj finančnej stránke pripravený kedykoľvek rekonštrukciu realizovať. Dnes to vyzerá, že sľuby sa pred voľbami do orgánov TTSK sľubovali a Kúťania sa radovali…,“ hovorí Ing. Macejková. Podľa nej neobstojí ani to, že TTSK podmieňuje opravu Brnenskej cesty vykonaním rekonštrukcie na Bratislavskej ulici: ,,Projektant takýto argument popiera. Ak by skutočne bolo pravdou, že samosprávny kraj je technicky aj finančne na rekonštrukciu Brnenskej ulice pripravený, nič by začatiu rekonštrukčných prác nebránilo. Veď peniaze na ne majú rezervované z úveru vyčleneného na našu obec.“

Kúty sú hlavnou križovatkou, hlavným privádzačom na diaľnicu a vstupnou bránou z Rakúska a Česka na Slovensko. Po ich cestách sa každodenne presúva množstvo áut, cyklistov a chodcov. Podľa slov Ing. Macejkovej je kvalita a úroveň ciest odrazom zodpovednosti a starostlivosti ich správcov a aj keď sa tieto cesty nachádzajú v najzápadnejšej časti Trnavského kraja, rozhodne by s ohľadom na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky nemali zostať zabudnuté. ,,Aj z tohto dôvodu považujeme tvrdenie TTSK, že petícia obyvateľov obce na podporu rekonštrukcie ciest je neopodstatnená, za nezodpovednosť a nezáujem kompetentných. Veď dochádza k ohrozeniu toho najdôležitejšieho – života človeka,“ dodáva starostka.

Miroslava Kovaríková, partnerský týždenník Záhorák, Foto: Vladimír Jurica


.

Lapková patrola