Elektronické občianske preukazy s čipom vydáva Slovenská republika od decembra 2013.

milionty-kus-elektronickeho-obcianskeho-preukazu-s-cipom-malacky

Ministerstvo vnútra každý týždeň pripraví na odovzdanie zhruba 14-tisíc kusov dokladu, ktorý slúži ako autentifikačný prostriedok pre všetky elektronické služby poskytované štátom. Ako povedala vedúca služobného úradu MV SR Denisa Saková, miliónty vydaný elektronický občiansky preukaz s čipom je významný míľnik a zároveň znamenie, že Slovenská republika napreduje v oblasti elektronických služieb.

V súčasnosti štát prevádzkuje niekoľko stoviek elektronických služieb a ich počet sa stále rozširuje. Za rezort vnútra sú to služby v oblasti evidencie vozidiel, hlásenia pobytu a registra adries plus služby súvisiace so samotným elektronickým dokladom OP. Spolu 69 e-služieb. Čoskoro pribudnú ďalšie pripravované v rámci projektu Elektronizácia služieb matriky. Elektronické služby sú k dispozícii na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk

Denisa Saková spomenula, že elektronický doklad možno samozrejme využívať naďalej ako klasický občiansky bez čipu – doklad totožnosti, avšak s použitím zaručeného elektronického podpisu /ZEP/ možno realizovať prevody či žiadosti priamo zo svojej obývačky. Ako príklad uviedla službu prihlasovania vozidla do evidencie, keď predajca je z Bratislavy a kupujúci z Veľkého Krtíša. Predajca využitím elektronickej služby vykoná za majiteľa všetko potrebné vrátane úhrady správnych poplatkov – kupujúci dopravný inšpektorát navštívi len raz v dohodnutom termíne, aby si prevzal osvedčenie o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom.
Pani Peťkovú, držiteľku miliónteho elektronického OP s čipom, zaujala informácia, že využívaním e-služieb šetrí nielen čas, ktorého má ako lekárka pomerne málo, ale aj svoje peniaze: pri elektronických úkonoch vyžadujúcich použitie ZEP používateľ elektronického občianskeho preukazu s čipom môže ušetriť na správnych poplatkoch až polovicu /najviac však 70 eur/. Elektronické služby preto plánuje aktívne využívať.
Martin Sůra z ITAS ju informoval o bezpečnostných mechanizmoch elektronického občianskeho preukazu s čipom, ktorý je chránený proti pozmeňovaniu údajov na ňom uložených, rovnako proti kopírovaniu či zneužitiu v prípade krádeže či straty.

Elektronický občiansky preukaz s čipom /označovaný tiež aj ako eID karta/ je podľa zákona o eGovermente autentifikačný prostriedok v elektronickej komunikácii so štátnou správou. Podmienkou je, aby držiteľ mal aktivovaný kontaktný čip na doklade, teda že si na oddelení dokladov PZ zadal bezpečnostný osobný kód /BOK/ a požiadal o certifikáty k tvorbe zaručeného elektronického podpisu /ZEP/.  Cez BOK sa prihlasuje do elektronických služieb. Kvalifikované certifikáty k tvorbe ZEP, ktorý v e-prostredí nahrádza klasický papierový podpis, sa vydávajú na požiadanie a bezplatne. Občan môže získať tri rôzne typy certifikátov – kvalifikovaný, určený na autorizáciu elektronických dokumentov podpísaných ZEP-om; šifrovací, určený na šifrovanie elektronickej komunikácie smerom k občanovi; autentifikačný, určený pre autorizáciu elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom.

Ak občan o ZEP nepožiadal hneď pri vydaní OP, môže tak urobiť hocikedy počas jeho 10-ročnej platnosti na hociktorom oddelení dokladov PZ. Je to bezplatné a každý, kto si aktivuje čip a požiada o certikáty k tvorbe ZEP, dostane zadarmo aj čítačku.

Využívaním e-služieb občan šetrí nielen svoj čas a peniaze, ale pomáha tiež znižovať prevádzkové náklady štátnej správy. Požiadať o elektronický doklad možno na hociktorom oddelení dokladov PZ. (Ak je je však starý OP vydaný pred 1. júlom 2008, tak na oddelení podľa miesta trvalého pobytu).


.

BM: Ustekana sobota