Pod záštitou primátora mesta Ing. Ľudovíta Baráta do súťaže o prestížne ceny primátora mesta, finančnú hotovosť 333,- € sa môžu prihlásiť babičky a dedkovia, ktorí dosiahli vek 60 rokov a viac a majú aspoň jedno vnúča.

NAJ Babička 2014 - Vlasta Jankovičová, Foto: Nový Čas
NAJ Babička 2014 – Vlasta Jankovičová, Foto: Nový Čas

Prihlásiť sa môžete do 15 septembra 2015.

Prihlášky a viac informácií osobne:
ŠTÍBOR Mestské centrum sociálnych služieb
Kráľovská 9, 909 01 Skalica
034/ 6903 601 alebo 0915 768 652
e-mail: havelková.michaela@mesto.skalica.sk


.

Osobnosti kraja BSK