Obyvatelia Skalice a okolia sa dočkajú kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti. Nemocnica v Skalici bolo úspešná v získaní peňazí z eurofondov na jej modernizáciu.

Dotácia viac ako 14 mil. € (viac ako 430mil Sk) sa použije na výstavbu centrálneho príjmu, rekonštrukciu radiodiagnostického oddelenia (zakúpenie magnetickej rezonancie, nového CT prístroja, nových digitálnych roentgenových prístrojov), rekonštrukciu a rozšírenie rehabilitačného oddelenia, prístavbu a rozšírenie oddelení kardiológie, ortopédie, anesteziológie, bude vykonaná komplet výmena okien, rozvodov sietí a zavedie sa nemocničný informačný systém. Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadaní v utorok 22.6. 2010 schválila povinnú 5% spoluúčasť, ktorá bude financovaná z rozpočtu mesta.

Po dokončení realizačnej projektovej dokumentácie by sa malo začať s modernizáciou nemocnice ešte tento rok. Predpokladané ukončenie celkovej rekonštrukcie je do dvoch rokov.


.

INAT Rezanie laserom