Život Malačanov bude znepríjemnovať zatvorený most v Malackách až do novembra. “Vzhľadom na rozsah poškodenia Estakády v Malackách sa ukončenie rekonštrukčných prác posúva na 15. november.” informovali Záhorí.sk Regionálne cesty Bratislava.

Foto: Malacky.sk
Foto: Malacky.sk

Stručná chronológia rekonštrukcie:

  • rekonštrukcia nadjazdu, ktorý patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju, sa začala 25. mája;
  • povolenie na dopravnú uzávierku platí do 30. septembra;
  • na kontrolnom dni 30. júla pracovníci Regionálnych ciest informovali, že rekonštrukcia sa skončí do 31. augusta – tak, aby sa v septembri mohlo kolaudovať;
  • 21. augusta Regionálne cesty písomne informovali mesto Malacky: „…zistili sme poškodenie prechodovej dosky, ktoré sme nepredpokladali v projektovej dokumentácii.“ Naďalej však ubezpečovali, že „termín ukončenia rekonštrukčných prác je v mesiaci september 2015“.

Primátor mesta Malacky Juraj Říha považuje takýto spôsob komunikácie za neprijateľný. Aj keď sa RCBA v tlačovej správe obyvateľom mesta ospravedlňujú, primátor vyzýva BSK (vlastníka cesty) a RCBA (zhotoviteľa rekonštrukcie), aby Malačanov pravdivo a priamo informovali. „O poškodení časti mosta vedeli prinajmenšom od 21. augusta, a napriek tomu nás ubezpečovali o dodržaní termínu. Samozrejme, že si želám, aby bol nadjazd bezpečný a kvalitne opravený, ale nie je mi jasné, čo také závažné sa mohlo stať za posledný mesiac, keď sa termín posúva o neuveriteľných 6 týždňov!“

Obchádzková trasa po Pezinskej a Radlinského je na maxime svojich kapacitných možností. Juraj Říha: „Obyvateľom Malaciek obchádzka mimoriadne komplikuje život. Navyše, enormné zaťaženie obchádzkovej trasy výrazným spôsobom poškodzuje povrch komunikácie. Pýtam sa preto, ako chcú kraj a Regionálne cesty mestu Malacky tieto škody nahradiť.

Mesto Malacky bude ako dotknutý subjekt komunikovať s vedením BSK a žiadať, aby bol staticky bezpečný most odovzdaný do užívania v čo možno najkratšom čase.

Okrem dopravných komplikácií majú Malačania problém so správaním stavebných robotníkov, ktorí pracujú na rekonštrukcii nadjazdu. Viackrát sa sťažovali na neporiadok okolo stavby a na vulgárne pokriky, ktoré robotníci adresujú okoloidúcim ženám a dievčatám.


.
Toto je čítané

Bezplatné právne poradenstvo bude opäť aj v Malackách

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo pre…

BM: Ustekana sobota