Počas seminára nadobudnete teoretické a praktické poznatky o pamiatkach mesta Skalica. Po jeho absolvovaní a zvládnutí záverečných skúšok sa stávate sprievodcom mesta Skalica pre letnú turistickú sezónu 2016.

sprievodcovia-skalica

Prihlášky treba doručiť do 23. 10. 2015 do Turistickej informačnej kancelárie mesta Skalica. Práca je vhodná pre študentov stredných a vysokých škôl.

Prihlášku si môžete stiahnuť, vytlačiť a vyplnenú priniest do TIK Skalica – pdfPRIHLÁŠKA


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024