Bany 2018 bundy

MŠ Štúrova v Malackách privíta deti už o pár dní

Martin Fekete 0

Deti z MŠ Štúrova, ich rodičia a pedagógovia sa konečne dočkajú: už onedlho sa budú sťahovať do svojej materskej školy. Vynovená škôlka ich privíta na budúci týždeň, vo štvrtok 1. októbra. Mesto už prevzalo objekt od zhotoviteľa a v súčasnosti prebieha kolaudačné konanie.  Kvôli kompletnej rekonštrukcii areálu na Štúrovej ulici boli deti od jari umiestnené v ostatných elokovaných pracoviskách MŠ a dve triedy prichýlila Základná škola na Štúrovej.
MŠ Štúrova obnovená fasáda

Primátor Malaciek Juraj Říha: „Rekonštrukciu materskej školy na Štúrovej od začiatku sprevádzali komplikácie, najmä technického charakteru. Hlavnou príčinou je podcenená príprava projektu, ktorý sme zdedili po predchádzajúcom vedení mesta. Počas rekonštrukcie sa totiž objavili nezrovnalosti v dvoch základných dokumentoch – projektovej dokumentácii a výkaze výmer. V istej fáze dokonca hrozilo zastavenie prác a museli sme hľadať náhradné zdroje dofinancovania. Podstúpili sme to však kvôli deťom, takže verím, že všetky nepríjemnosti sú už za nami.“

Nadstavbou jedného z pavilónov vznikla nová trieda pre 25 detí. Tento priestor otvoria pravdepodobne o týždeň neskôr než ostatné triedy.Dôvodom je nevyhnutný súhlas hygienikov o zaradení do siete škôl, ktorý sa udeľuje až po skončení kolaudačného procesu. Jedna trieda predškolákov teda ešte na krátky čas zostane v ZŠ Štúrova a do novej triedy v nadstavbe sa presťahuje približne o týždeň neskôr než ostatné deti. 

MŠ Štúrova ihrisko

„Ešte raz chcem verejne poďakovať všetkým rodičom a pedagógom za trpezlivosť a podporu.  Moje poďakovanie patrí aj ostatným pracoviskám materskej školy i vedeniu ZŠ Štúrova, kam prichýlili škôlkarov počas rekonštrukcie. Zároveň dávam všetkým Malačanom svoje slovo, že projekty, za ktoré zodpovedá súčasné vedenie mesta, sú pripravované a manažované s najväčšou zodpovednosťou, a tak to vždy bude aj v budúcnosti,“ vyhlásil J. Říha.

Materská škola Štúrova podstúpila kompletnú rekonštrukciu: vymenili sa okná, radiátory, sociálne zariadenia i podlahy; triedy dostali nové vnútorné omietky a pavilóny novú vonkajšiu fasádu. Rekonštrukcia pôvodných pavilónov i nadstavba je spolufinancovaná z Operačného programu Bratislavský kraj s nákladmi viac ako 600 tisíc eur.

Ľubica Pilzová – hovorkyňa mesta Malacky

Tennis Motion – september 2018