Takmer polovica z kontrolovaných obchodníkov porušila predpisy opakovane.

uhrada_faktur-pokladna-danovy-urad-obchodnik

Colníci zo Senice vykonali kontrolnú akciu zameranú na opakované porušenia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Počas kontrolnej akcie skontrolovali 18 prevádzok, v 8 z nich zistili porušenia, v niektorých dokonca i viacnásobné. Za opakované porušenia povinností uložili obchodníkom pokuty v celkovej výške 2 720 eur.

Najčastejším opakovaným porušením zákona zo strany obchodníkov bolo:

  • nezaevidovanie tržby v pokladnici
  • nevydanie pokladničného dokladu či vydanie pokladničného dokladu, ktorý však nespĺňal náležitosti zákona

Na základe skúseností z predchádzajúceho obdobia a hlavne opakujúcich sa zistení porušení zákona, budú zo strany trnavských colníkov vykonávané intenzívne kontroly aj počas nasledujúcich týždňov, doplnila pre Záhorí.sk Iveta Zlochová, hovorkyňa Colného úradu Trnava.


.

BM: Ustekana sobota