pejo-vidlar-politik

Politik

Politik, co súká suová,
aby byua vjeta nová.
A k tým suovám pridá notu,
zdúraznit sce stú novotu.

Nota dúhá krátká, níská hore,
písně suov a rečí more.
Mezitým sú pauzy, mezery,
snát mu národ uvjerí.

Zakryt pravdu druhú krivdú,
prekryt krivdu inú pravdú,
natrít buato, co čovíčka súží,
na to čárka dobre suúží.

Často hodzí otázník,
odpovídat neví nik.
Na procivníka výkričníky tri,
hubu drž, doma sec a sa nepri!!!

Jeden reční v Dur
a druhý v mol,
jeden reve tak jak túr,
druhý leje svjeta bol.

Ruky cvičá gymnastiku,
ket skrývajú šlamastiku.
Ket je „prúser“, vícej puchu,
úsmjev taký, od zubú až k uchu.

Na co, ludé, tento vikuk,
s kopú suov má na co zálusk?

Jeden drahý chronometr,
nesková ho žádný svetr.
Druhý v ruce vzácné péro,
do kapse by strašne sceuo.
Další jachtu, motorku,
o čurání báchorku.
A ten, co piu pivo, chlast,
za volantem samý žvást.

Politik sa v cichu borí,
za majetky, pola, bory.
Za peníze, za paláce,
za štátné a za máuo práce.

Tusté konta v zahraničí,
banky vjeru nic nezničí.
Šperky, zuato, obrazy,
tovar, co sa nekazí.

Politik to nahonobí,
sem tam iba s troškú zuoby,
aby jeho dzetné dzceci,
strýčkové aj další šeci,
furt si žili jak ten VIP,
blaho, Eden, enem ftip.

Šak dobre, ale co náš politik?
Nahromadziu tak jak nik,
má v tem cvik, využije každý trik.
K tomu ale chýbá cosi,
na záhradze pávy, taktéš pštrosy.
Moc a vláda v jeho svjece,
šecko skryté, ze začátku básně, v novej vjece!!!

Lachko že sa šafárí,
v cuzím štátném chotári.
Bodaj nezávisué súdy,
pro dzecičky tmáry, bludy.
Škoda, že tma tmavá nesvítá,
hríchy furt len scíní imunita.
Zodpovjednosc politická, teda žádná,
onedúho nová sicla preparádná.
Skus ty šlohnút „nic“,
uvidzíš de posedzí si tvoja ric?
Žandár mosí pomáhat a chránit,
a politika tělem, dušú bránit.

Mnohý sce byt Pánem Bohem,
Chvála Bohu, skúr či neskúr bývá: „Zbohem!“
„Idem od Vás,
neublížiu sem žádnému z Vás.“

A tak to bježí dookola,
a nás, ludkú Božích,
furt a stále, považujú za vola…

 

stefan-vidlar-pejo-holican-basnikRodák z Holíča, dôchodca (64 vek, 176 výška, 127 váha, 536 dôchodok), kariérne odídúc z Bratislavy a žijúc na Záhorí teraz už s naozajstnými zvieratami, čakajúc na smrť, aby ma šľak z politiky netrafil hneď, tak sa liečim veršovaním na všaké aktuálne vážne i nevážne témy, aj v zmuchlanej záhoráčtine.


.
Toto je čítané

Na Záhorí sú premnožené hlodavce, obce a mestá musia deratizovať

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Senici vyzval obce a…

BM: Ustekana sobota