Benefičný koncert Senica sa spája pre lepšie Vianoce bol minulý rok v decembri už druhým ročníkom a jeho cieľom bolo pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín Mesta Senica, ktorých z roka na rok pribúda. To sa už dva krát organizátorom spoločne s občanmi mesta podarilo.

lepsie-vianoce-oz-element-senica

Celý projekt odštartovala zbierka hračiek, hygienických a školských potrieb pre deti. Občania mesta sa spojili a naozaj vyzbierali množstvo potrebných vecí. Každý kto chcel, mohol pomôcť a zapojiť sa. Vyvrcholením bol Koncert a odovzdávanie hračiek v Evanjelickom kostole v Senici spolu s patrónmi mediálne známych osobností a jedného patróna zástupcu tohto mesta.
Veľké poďakovanie patrí za priestory a pomoc evanjelickému farárovi pánovi Jurajovi Šefčíkovi, spoluorganizátorovi Kresťanskému centru AC na čele s Jarkom Bačom, p. Katke Polákovej za vypracovanie podrobného zoznamu detí, zástupcovi primátora mesta Senica Jankovi Hurbanovi, ktorý ako jediný prišiel za vedenie nášho mesta podporiť budúcu generáciu a občanov. Ostatní zástupcovia mesta mali isto dôležitejšie veci na práci ako podporiť a pomôcť deťom, ktoré sú mnohokrát na okraji spoločnosti. Tak isto všetkým občanom za zbierku, ktorá bola vždy bohatá a dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri príprave podujatia samozrejme ako inak než zadarmo.

Tento rok sa organizátori spoločne rozhodli, že sa zbierka a koncert odložia o rok z vážnych osobných dôvodov.

O pokračovaní podujatia v roku 2016 bude verejnosť včas informovaná. Dúfame, že sme Vás nesklamali a pevne veríme, že deti, ktorým sme pomáhali budú mať i tak krásne a požehnané Vianoce 2015.

Prajeme krásnu farebnú Jeseň a bielu Zimu spolu s Vianocami. Nech sa šíri medzi Vami to najkrajšie, čo môžeme druhému dať: spolupatričnosť, oporu, pochopenie, pomoc a lásku.


.

INAT Rezanie laserom