Na Veľkomoravskej ulici vyrastie 13 nových parkovacích miest. Upraví sa tiež časť chodníka, ktorá leží neprakticky medzi parkujúcimi autami a cestou, čo počas vjazdu a výjazdu áut spôsobuje nebezpečné situácie.

Veľkomoravská ulica
Veľkomoravská ulica

Bezpečnosť pohybu v tejto lokalite zvýši aj nový priechod pre chodcov. Architekt Branislav Škopek: „Rád by som zdôraznil, že práce na Veľkomoravskej sú naplánované bez výrubu čo i len jedného z existujúcich stromov. Okrem toho, všetku dlažbu z pôvodného chodníka použijeme na výstavbu nového.“ Rekonštrukcia parkoviska na Veľkomoravskej sa začala v pondelok 9. novembra a potrvá približne 3 týždne.

Radlinského ulica
Radlinského ulica

Práce na parkovisku vo vnútrobloku na Radlinského ulici sa začínajú v sobotu 7. novembra. Parkovacie plochy sú plné jám a na jednom mieste sa prepadla kanalizačná vpusť. Pribudne 6 nových parkovacích miest a stojisko na kontajnery. Novinkou bude úprava existujúcich boxov: parkovacie miesta budú mierne odsunuté od obytných domov, takže autá nebudú ničiť fasádu.

Ľubica Pilzová


.

Osobnosti kraja BSK