Projekt sa tento rok skladal z troch častí a to zo žiackej  konferencie, ktorá sa konala 6. októbra v Kultúrnom dome Skalica, z výtvarnej súťaže a z  prednášok, ktoré stále prebiehajú  na základných školách okresu Skalica.

rodina-bez-cigariet-Anna-Vojtekova-4-rocnikradosovce-3-miesto
Anna Vojtková, Radošovce

Týmto by sme chceli čitateľov pozvať na akciu , ktorú chystáme  19. novembra 2015 o 16:00 v  ZOC MAX Skalica na 1. poschodí, kedy sa  uskutoční vernisáž výstavy Rodina bez cigariet 4. ročník pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám v zábavnom obchodnom centre v Skalici.

rodina-bez-cigariet-Klara-Caletkova-9-rocnik-ZS-Holic-skolska-3-miesto-2-kat
Klára Celetková, Holíč

Tohto  roku sa zapojilo celkom 13. škôl, ktoré bojovali o hlavné ceny 4 telefóny vo dvoch hlavných  kategóriách. Reakciou na časté maľby s textami z predchádzajúcich ročníkoch sme pridali  tento rok kategóriu „Plagát“. Celkovo v Skalickom okrese oceníme  31 žiakov plus niektorým aktívnym deťom  povenujeme malé darčeky.

Súťaž sa ukončila dňa 3.novembra 2015. Naše občianske združenie následne na školách, kde sa zapojili aj najmenší umelci, vyzbieralo súťažné práce a  každý obrázok sme odmenili jabĺčkom. Táto malá novinka  vzbudila pozitívne ohlasy  u malých detí, preto by sme v podobnej aktivite chceli pokračovať aj ďalší rok.

Následne odborná porota na čele s doktorom Štefanom Zajíčkom, riaditeľom Záhorskej galérie, vybrala  najlepšie  práce, ktoré sa chystáme vystaviť a oceniť na pripravovanej vernisáži. Súčasťou vernisáže bude krátky kultúrny program v podaní DFS Skaličánek.

rodina-bez-cigariet-Sarka-Oveckova-SZS-Stvorlistok-Skalica-Oveckova-1-miesto
Sárka Ovečková, Skalica

Súčasťou výstavy budú aj vystavené najlepšie práce z celoslovenskej časti súťaže.
Výber z toho najlepšieho z tejto kategórie si budeme taktiež môcť prezrieť v v zábavnom obchodnom centre.  Výstava potrvá do 10.12.2015.

rodina-bez-cigariet-Sofia-Fodorova-4-rocnik-Petrova-ves-2-miesto-1-kat
Sofia Fodorová, Petrova Ves

Posledná kategória:  internetová súťaž  s celoslovenskou pôsobnosťou, v ktorej o troch  víťazoch vecných cien – taktiež telefóny,  rozhodovali  návštevníci našich webových stránok www.rodinabezcigariet.sk, alebo na našom facebookovom profile www.facebook.com/rodinabezcigariet, už má svojich víťazov. Pozývam vás preto na prehliadku súťažných prác na horeuvedených odkazoch.

rodina-bez-cigariet-Samuel-Sebesta-9-rocnik-ZS-Unin-2-miesto-2-kat
Samuel Šebesta, Unín

Rád by som sa touto cestou poďakoval všetkým  pedagógom, žiakom, ale i rodičom detí, ktorí im pomáhali pri maľovaní  za doterajšiu spoluprácu.  Celý zoznam a ukážky víťazných prác sú na našich webových stránkach www.rodinabezcigariet.sk  a na facebookovom profile.

Ohodnotený súťažiaci v regionálnych kategóriach:
1. kategória
1. miesto: Laura Jaborníková, 2. ročník, ZŠ Kopcany
2. miesto: Sofia Fedorová, 4. ročník, ZŠ Petrova ves
3. miesto: Anna Vojteková, 4. ročník, ZŠ Radosovce

2. kategória
1. miesto: Sárka Ovečková, 5. ročník, SZŠ Štvorlístok Skalica
2. miesto: Samuel Šebesta, 9. ročník, ZŠ Unín
3. miesto: Klára Caletková, 9. ročník,  ZŠ Školská Holíč

Cena organizátora  /bez poradia /
1. kategória

Samuel Matúš, 4. ročník, ZŠ Dubovce
Karolína Prošvicová,  2. ročník, ZŠ s MŠ Vrádište
Marianna Jurkovičová, 2. ročník,  ZŠ Petrova Ves
Nina Nemcová,  2. ročnik, ZŠ Petrova Ves
Ema Vrbňáková, 2. ročník, Kopčany
Carmen Dragomir, 2. ročník, ZŠ Kopčany
Bianka Kuchárková , 3. ročník, ZŠ Radošovce
Alexandra Mikušová, 4. ročník, ZŠ Strážnická Skalica
Sára Kubíčková, 3. ročník, ZŠ Vajanského Skalica
David Končitík, 4. ročník, ZŠ Prietržka

2. Kategória
Kristína Straková, 6. ročník, ZŠ s MŠ Unín
Sabína Klenová, 9. ročník, ZŠ s MŠ Unín
Dermeková Karolína, 5. ročník, ZŠ Bernolákova Holíč
Terézia Stachovičová, 7. ročník, ZŠ Bernolákova Holíč
Kristína Veselá, 6. ročník, ZŠ Školská Holíč
Mária Sušienková, 9. ročník, ZŠ Školská Holíč
Barbora Prokešová, 5. ročník, SZŠ Skalica
Elena Dobešová, 5. ročník, ZŠ Bernolákova Holíč
Henrieta Gajdúšková, 6. ročník, ZŠ Strážnická, Skalica
Viktória Kissová, 5. ročník, ZŠ Školská Holíč

3. Kategória Plagát /bez poradia/
Dominik Malík, 9. Ročník, ZŠ Unin
Markéta Vinklerová, 6. Ročník, ZŠ Školská Holíč
Tomáš Hurban, 6. Ročník, ZŠ Školská  Holíč
Lívia Krupanová, 5. Ročník, ZŠ Bernolákova Holíč
Bayerová  Natália,

rodina-bez-cigariet-Laura-Jabornikova-2-rocnik-ZS-Kopcany-1-miesto
Laura Jaborníková, Kopčany

Radovan Blaha


.
Toto je čítané

Cez víkend bude opäť uzatvorený tunel Sitina

Bratislavská polícia pripomína vodičom dopravné obmedzenia v tuneli Sitina, ktorý bude počas…

BM: Ustekana sobota