Po troch rokoch od poslednej 19. členskej výstavy, usporiadanej v roku 2012, sa opäť predstavujú členovia Fotoklubu Retina Senica senickej verejnosti už tradične počas Mesiaca fotografie na svojej v poradí už jubilejnej dvadsiatej členskej výstave fotografií v Dome kultúry v Senici, ktorá sa uskutoční v čase od 20. novembra do 14. decembra 2015.

mesiac-fotografie-RETINA -senica-2015

Priestranný vestibul senického stánku kultúry v strede mesta opäť zaplní zostava panelov s fotografiami členov senického fotografického združenia, ktoré už neuveriteľných sedemdesiattri rokov, hoci s prestávkami, tvorivo pôsobí a delí sa s výsledkami svojej fotografickej aktivity s návštevníkmi, milovníkmi fotografického umenia u nás.

Filip Kalka


.

Je ok, ak nie si ok BSK