Na základných útvaroch Policajného zboru v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici sú v súčasnej dobe voľné miesta.

Z uvedeného dôvodu oslovujeme občanov, ktorí majú záujem o prácu v polícii, aby si zaslali svoje žiadosti spolu so životopisom na adresu: Okresné riaditeľstvo PZ v Senici, Moyzesova 1, 905 01 Senica

Príslušníkom Policajného zboru môže byť štátny občan Slovenskej republiky, ktorý o prijatie požiada, pričom je bezúhonný, spoľahlivý, má minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou, je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby, ovláda štátny jazyk a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

plk. Mgr. Vladislav Jopek, riaditeľ OR PZ v Senici


.
Toto je čítané

Pondelkový Záhorák v predaji

Tohtotýždňové vydanie Záhoráka už čaká na svojich čitateľov v novinových stánkoch. Čo…

20 rokov