Hľadáte vhodnú školu pre vaše dieťa a neviete si vybrať spomedzi viacerých možností? Máte doma žiaka, ktorý chodí do školy a radi by ste vedeli viac o výsledkoch jej žiakov?

Foto: Malacky.sk
Foto: Malacky.sk

Na základe rebríčku, ktorý zostavuje INEKO sme pripravili rebríček škôl na Záhorí. V tabuľkách sú zaradené len školy, ktoré bolo možné hodnotiť (dostatok vstupných dát).

V prípade ZŠ do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (80 % váha) a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva (20 %).

Pri SOŠ nahradzujú Testovanie 9 písomné maturity (40 %). Najvyššiu váhu (50 %) však má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Napokon, mimoriadne výsledky majú pri SOŠ váhu 10 %.

Pri gymnáziách berie INEKO do úvahy tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy, a to postupne 60, 25 a 15 %.

Pri všetkých školách sa pritom berú do úvahy údaje za uplynulé 4 školské roky (novšie údaje majú pri hodnotení vyššiu váhu).

Zimná aktualizácia doplnila letnú časť o výsledky Testovania 9 a externej časti maturít. Kompletné výsledky vrátane výsledkov ostatných škôl nájdete na skoly.ineko.sk.

INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy)  je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.


.

Je ok, ak nie si ok BSK