Jarné záplavy v povodí rieky Morava a priľahlých tokoch pripravili dobrú pôdu pre liahnutie komárov. Proti komárom je možné postriekať len niekoľko obcí a miest Skalického okresu a jedno mesto v Senickom okrese.

Okolie rieky Morava sa z väčšej miery striekať nebude
Celkovo sa v Trnavskom samosprávnom kraji postrieka len 8 590 hektárov. Kalamitný výskyt komárov a následný postrek sa v Skalickom okrese týka obcí Brodské, Kátov, Kopčany (extravilán obce) a miest Holíč (holíčsky les a okolie letiska) a Skalica (okolie mesta) a Kátov. V Senickom okrese sa medzi kalamitné lokality zaradilo len mesto Šaštín Stráže. Obce nachádzajúce sa v povodí rieky Morava v chránenej krajinnej oblasti sa postrek netýka, postreky sa tu nemôžu vykonávať. Kalamitná situácia je pre danú lokalitu nedostačujúca, aby sa mohlo striekať musel by príslušný odbor životného prostredia rozhodnúť o postrekoch vo výnimočnom stave.

Postreky pod dohľadom nezávislého odborníka
Záhorie je pod dohľadom najväčšieho špecialistu na komáre (tropickú parazitológiu) na Slovensku RNDr. Nasir Jaliliho CSc. Ako povedal v rozhovore pre Zahori.sk “Na Záhorí sa používa najúčinnejší pozemný postrek, ktorý je účinnejší ako letecký. Postreky v daných lokalitách sa vykonávajú za účasti poverených zástupcov miest a obcí.”, ako dodáva “Postreky prebiehajú vo večerných hodinách a v noci. Najväčšia aktivita komárov je hodinu pred súmrakom a hodinu po úsvite.” Miesta postreku sa následne kontrolujú, a aby boli účinné sa musia opakovať.

Premnoženiu komárov sa dalo zabrániť
Špecialista na komáre Nasir Jalili navrhoval bojovať už proti larvám komárov. “Navrhoval som začať s bojom proti larvám už 7.júna 2010. Vo svete sa bežne bojuje proti larvám. V napadnutom území sa do vody aplikuje biologický kontrolný agent BTI.” Prevencia je základ boja proti komárom, je potrebná práca odborníkov, ktorý by monitorovali oblasti. Podľa Nasira Jaliliho by bolo najlepšie poveriť v každom okrese jedného odborníka, ktorý by výskyt komárov monitoroval.

Komáre si množíme aj na záhrade
Záhradné sudy s vodou sú výbornou liahňou pre komáre. Z jedného suda sa v slnečnom a teplom počasí za 5 dní dokáže vyliahnuť až 10 000 komárov. Predísť sa tomu dá častým vymieňaním vody v sudoch a nádobách na záhradách. Pri chladnom a daždivom počasí je vývojové štádium komárov až 15 dní. Naliahnuté vajíčka môžu prežiť až desiatky rokov.

Komáre potrebujú krv na dozretie vajíčok
Komárie samičky živia vajíčka bielkovinami a cukrami, ktoré čerpajú z krvi.


.

INAT Rezanie laserom