Aj Okresné riaditeľstvo PZ v Senici sa zapojilo do preventívnej aktivity Týždeň bezpečnosti na cestách, ktorá bola zameraná na chodcov v cestnej premávke.

tyzden-bezpecnosti-na-cestach-okres-Senica

Chodci patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, obzvlášť zraniteľní sú seniori a deti. Preventistka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici vykonala sériu prednášok žiakom 1. až 3. ročníka Základnej školy Sekule, 1. až 4. ročníka Základnej školy Častkov a 1. ročníkov základných škôl na Sadovej a Mudrochovej ulici v Senici. Prednášky pre deti boli zamerané na bezpečnosť chodcov na cestách a význam nosenia reflexných prvkov. Deti si z prednášok odniesli reflexné pásky alebo reflexné vestičky.

8.decembra preventistka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici upozorňovala občanov na nutnosť nosenia reflexných prvkov a zároveň rozdávala reflexné pásky veriacim pri príchode do Rímsko-katolíckého kostola v Senici. 13.decembra bola vykonaná osveta významu nosenia reflexných prvkov a rozdané reflexné pásky veriacim v Evanjelickom kostole v Senici. Počas týchto aktivít upozornila seniorov na potrebu zviditeľnenia, nakoľko často uprednostňujú oblečenia tmavších, nevýrazných farieb. Reakcie seniorov na cestách môžu byť oslabené vyšším vekom, majú zníženú schopnosť zrakového a sluchového vnímania. Seniori často dochádzajúci do kostolov vo večerných alebo ranných hodinách a podceňujú význam nosenia reflexných prvkov.

Dúfame, že rovnako deti, ako aj seniori budú rozdané reflexné pásky a vestičky používať a že sa naučili, že predovšetkým majú používať chodník. Tam, kde chodník nie je, treba chodiť po ľavom okraji vozovky. Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Polícia pripomína chodcom, že aj vy ste riadnymi účastníkmi cestnej premávky a svojim správaním môžete predchádzať tomu, aby dopravná nehoda v zlomku sekundy nezmenila Váš život alebo životy Vašich blízkych.

Jana Dujková


.

BM: Ustekana sobota