MCK Malacky – Múzeum Michala Tillnera vďaka grantom z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry zrealizovalo štyri projekty, ktoré obohatili činnosť múzea.

vystava-muzeum-Michala-Tillnera-malacky-pocas-druhej-svetovej-vojny
Nová výstava v Múzeu Michala Tillnera ukazuje Malacky počas druhej svetovej vojny
Návštevníci múzea si môžu pozrieť výstavu neznámych fotiek Malaciek z obdobia 1939-1945. Výstavu tvorí 35 zväčšených záberov, ktoré pochádzajú z archívu MCK Malacky a tiež zo súkromných archívov. Najzaujímavejšia je séria unikátnych desiatich fotiek, ktoré múzeum získalo v tomto roku. Ale aj zábery zo zachovaného amatérskeho filmového záznamu, či ďalšie neznáme pohľady na Malacky.
Výstava, ktorá bola otvorená 7. decembra, bude v januári prístupná počas pracovných dní od 9.00 do 17.00 h a cez víkendy v čase od 14.00 do 17.00 h.

Nový historický zborník Malacky a okolie
Podľa tradície od roku 2008 vydáva múzeum na konci roka zborník Malacky a okolie, zostavený z textov o histórii mesta a okolitého regiónu, ktoré odzneli na pôde múzea v priebehu roka. Tohtoročný zborník má rozsah 190 strán a obsahuje osem príspevkov od siedmich autorov. Jeden príspevok sa týka archeologického výskumu, jeden stredoveku a zvyšné modernej doby. Najobsiahlejší text napísal Andrej Wsól, ktorý zhrnul z dostupných zdrojov informácie o Malačanoch, ktorí v období 1892-1946 emigrovali do Ameriky.

Dva príspevky k výskumu historického dedičstva
Múzeum už niekoľko rokov pracuje na digitalizácii kultúrneho dedičstva. Ide hlavne o skenovanie obrazových a textových dokumentov, fotodokumentovanie hmotného kultúrneho dedičstva (nehnuteľností i menších artefaktov), nahrávanie spomienok pamätníkov. Vďaka dotácii sa podarilo inovovať technické zariadenia a tiež zlepšiť podmienky archivácie digitálnych objektov.

Obsahom ďalšieho projektu bol tematický výskum v oblasti remesiel v Malackách v minulosti. Výskum, ktorého ťažiskom bol prieskum, digitalizácia priamo v archívoch a preklady historických dokumentov, prebiehal v posledných mesiacoch roka 2015 a bude pokračovať aj v nasledujúcom roku. V budúcnosti plánuje múzeum výsledky tohto výskumu prezentovať vo forme knižnej publikácie.

MCK Malacky


.

Je ok, ak nie si ok BSK