Materská škola v Gbeloch dostala pre vianocami (21.12.) darček v podobe soľnej jaskyne. Je to miestnosť so špeciálnou mikroklímou a veľkým obsahom himalájskej soli.

Foto: Gbely.sk
Foto: Gbely.sk

Mikroklíma jaskyne, pre 10 detí a 2 dospelé osoby, bude blahodarne pôsobiť na detský organizmus, podobne ako more. Jej pozitívny účinok sa dosiahne spojením psychorelaxácie s haloterapiou. To znamená, že deti v kľudnom prostredí budú využívať liečivé účinky vdychovania aerosolových mikročastíc prírodnej minerálnej himalájskej soli.

Ozdravné procedúry budú deti absolvovať ako súčasť doobedňajšieho alebo poobedňajšieho pobytu v materskej škole, čím by sme chceli predchádzať a obmedzovať choroby dýchacích ciest, ktorými trpia deti predškolského veku.” napísala na mestskom webe zástupkyňa ZŠ a MŠ Gbely Mária Škrovánková.


.

Je ok, ak nie si ok BSK