Slovenský zväz hráčov guličiek vo Veľkých Levároch poriada pod heslom CHCEM SA HRAŤ VŠADE, KDE SA TO DÁ 3.otvorené MAJSTROVSTVÁ ZÁHORIA v hraní guličiek na prenosných dráhach.

Majstrovstvá sa uskutočnia v nedeľu 1.augusta 2010 o 13:00 hod. na dvore Občerstvenia u Jany vo Veľkých Levároch z Boskovičovej ulice. Prihlásiť sa môžu záujemcovia o súťaž osobne tajomníkovi v uvedenej prevádzke, telefonicky na č. 0903470332 alebo E-mailu: gulicky@zoznam.sk.

Výherca dostane osobitnúguličku a ďalší osobitnú guličku dostane ten súťažiaci, ktorý vyhraje najviac hier od tajomníka K.Smitku, ktorý v ten deň oslavuje 73 rokov .

Za hojnú účasť ďakuje SZHG


.

INAT Rezanie laserom