Mesto Malacky je oddnes súčasťou portálu Odkaz pre starostu, cez ktorý môžu obyvatelia rýchlo a jednoducho nahlásiť svoje podnety. Malacky zároveň skončili doterajšiu spoluprácu so City Monitor.

Podnety sa dajú posielať cez internetovú stránku www.odkazprestarostu.sk, prípadne prostredníctvom mobilnej aplikácie priamo z mobilného telefónu s operačným systémom Android, iOS alebo Windows Phone. Podnet by sa mal týkať verejného priestoru a musí obsahovať názov, stručný opis, ulicu a fotografiu. Vulgarizmy a osobné útoky voči konkrétnym ľuďom sú neprípustné.

Podnet od občana sa najskôr dostane do centrály Odkazu pre starostu, k administrátorovi, určenému pre kontakt s Malackami. Skontroluje, či podnet zodpovedá podmienkam (či neobsahuje vulgarizmy alebo osobné obvinenia), zverejní ho na webovej stránke www.odkazprestarostu.sk a pošle kontaktnej osobe na Mestskom úrade Malacky. Tá určí zodpovednosť konkrétneho útvaru MsÚ za riešenie podnetu. Občan by mal do 14 dní dostať odpoveď, čo sa s problémom bude robiť. Ak samospráva neodpovie, podnet na webovej stránke dostane výrazné označenie NERIEŠENÝ. Celá komunikácia samosprávy s občanom je zverejnená.

Primátor Malaciek Juraj Říha: „Portál Odkaz pre starostu považujeme za veľmi jednoduchý a ústretový pre užívateľov. Okrem toho ideme takpovediac s kožou na trh, keďže všetky odpovede našich zamestnancov budú zverejnené. Považujeme to za vyšší stupeň verejnej kontroly.“

Malacky sú v poradí 100. samosprávou, ktorá sa pripája k Odkazu pre starostu. „Toto sympatické číslo je možno aj znamením, že začíname v pravý čas. Teším sa na novú formu komunikácie s Malačanmi a verím, že aj týmto spôsobom spolu zlepšíme tvár nášho mesta a život v ňom,“ hovorí J. Říha.

Prevádzkovateľom portálu je nezisková organizácia Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI). Ten raz ročne zverejňuje rebríček úrovne komunikácie samospráv s občanmi. Malacky budú prvýkrát hodnotené na budúci rok, keď sa bude hodnotiť rok 2016. Podľa SGI sú najčastejšími podnetmi cesty, chodníky, dopravné značenia, neporiadok na verejných priestranstvách a znečistenie životného prostredia.

Ľúbica Pilzová hovorkyňa mesta Malacky


.

BM: Ustekana sobota