Na javisko senického Domu kultúry sa po roku opäť vrátia všetci, ktorí majú radi detské divadlo, jeho tvorcovia a protagonisti, deti, ktoré prostredníctvom divadla rozvíjajú svoj talent a majú odvahu vystúpiť pred verejnosť.

DDS Zádrapky, ZUŠ Senica, Rande, Foto: Jozef Húšek
DDS Zádrapky, ZUŠ Senica, Rande, Foto: Jozef Húšek (foto z roku 2015)

Počas 45. ročníka regionálnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti sa 22. marca 2016 v deviatich divadelných inscenáciách predstaví stovka mladých hercov z okresov Senica a Skalica. Súčasťou Senického zrkadielka Anky Gamanovej budú tiež hodnotiace odborné semináre a stretnutia vedúcich súborov s členmi odbornej poroty.
Súťažnú prehliadku detského divadla otvorí o 9,00 h Búranský tyjáder pôsobiaci pri ZUŠ v Šaštíne-Strážach pod vedením Mgr. art. Ivana Fodora s divadelným predstavením F. S. Greguša s názvom Ujko Obžera kráľom.

Dramatický krúžok Dvojky zo ZŠ v Senici, Komenského ul. vstúpi do súťaže hneď s tromi krátkymi útvarmi. V prvom z nich – Bambuľke, nás presvedčia, že deti sú korením života.

Vnútorná krása je oveľa dôležitejšia ako tá vonkajšia. Táto múdrosť zarezonuje v predstavení detského divadelného súboru Bodka zo ZŠ v Skalica, Vajanského ul., ktorý si do súťaže pripravil rozprávku P. Dobšinského Ružový púčik. V ďalšom predstavení dramatického krúžku Dvojky sa v scénke Čertočarodejnica dozvieme, ako to funguje v pekle.
Súbor Zádrapky zo ZUŠ v Senici, zakladateľkou ktorého bola PaedDr. Anna Gamanová, prinesie o 10,30 h hru H. Sekyrkovej o vzťahoch, každodenných starostiach a radostiach, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Dobrodružstvá levíčaťa Sunara pripravili deti pod režijným vedením Ľuboslavy Paveskovej, DiS. art.

O priazeň poroty sa po tretíkrát pokúsia Dvojky zo ZŠ v Senici, Komenského ul. scénkou M. R. Martákovej O troch poslušných kozliatkach, v ktorej sa dozvieme, že poslušnosť a učenie sa vypláca. Všetky predstavenia súboru Dvojky vznikli pod vedením Mgr. Hany Kalamenovej. Spojiť znepriatelené zbojnícke rody sa bude snažiť zbojnícke dievča Ronja v rovnomennej hre A. Lindgrenovej. Na Senickom zrkadielku Anky Gamanovej ju odohrá minuloročný víťaz regionálnej súťaže – súbor Studnička zo ZUŠ v Skalici.
Divadlo radosti a krásy Drak pôsobiace pri ZUŠ v Skalici, Obecnom úrade v Radošovciach a ZŠ v Radošovciach pracuje pod vedením Mgr. Jany Kutalovej už 23 rokov. O 13,00 h v rozprávke H. Ch. Andersena Lietajúci kufor chlapec Rimat nasadne na kufor zdedený po otcovi a vyberie sa do krajiny hľadať svoje šťastie a lásku. Na záver súťažného dňa sa vrátime do čias minulých, keď sa v „búranskom kroji“ predstavia deviataci zo ZŠ v Borskom Mikuláši so skrátenou verziou hry J. G. Tajovského Ženský zákon.
Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, Mesto Senica a Mestské kultúrne stredisko v Senici ako organizátori Senického zrkadielka Anky Gamanovej, pozývajú do hľadiska malých i veľkých divákov, aby podporili mladé divadelné talenty v ich snahe prebojovať sa do krajskej súťaže detskej dramatickej tvorivosti Senická divadelná jar, ktorá bude v apríli opäť v Senici. .

Jaroslava Slezáková, ZOS Senica


.

Osobnosti kraja BSK