Záhorie už môže pozorovať prílet prvých lastovičiek a belorítiek. Prílet lastovičiek je symbolom príchodu jari a prebúdzania prírody. Prvé z nich sú každoročne pozorované v druhej dekáde marca.

lastovicky-krdel

Okrem lastovičiek je možné vidieť čoraz viac bocianov bielych a ďalších sťahovavých druhov vtáctva.  Po dlhej a tichej zime bez vtáčieho spevu je príchod jari a prílet sťahovavých druhov očakávanou udalosťou aj medzi širokou verejnosťou.

“Až lastovičky symbolizujú príchod skutočnej jari, kedy sa príroda prebúdza a tieto užitočné vtáky v nej nájdu hmyz, ktorým sa živia. Prvé lastovičky boli pozorované tohto roku na Záhorí pri Jakubovských rybníkoch 19. marca.“, informuje Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko a dodáva: „Prvé lastovičky sú pozorované zväčša v okolí mokradí, kde je už aktívny hmyz. Po prvých prieskumníkoch budú nasledovať čoraz početnejšie kŕdle smerujúce na severnejšie hniezdiská. Migrácia lastovičiek vyvrcholí v druhej polovici apríla.“

Malacké pohľady Knihy.Zahori

„Vtáčia migrácia je fascinujúci prírodný úkaz. Vtáky majú dokonalé inštinkty, ktorými sa riadia počas ďalekej púte z Európy až do najjužnejších častí Afriky. Počas migrácie sa rôzne druhy orientujú na základe polohy Slnka, Mesiaca, hviezd, magnetizmom Zeme či dĺžkou dňa a noci. Štart z Afriky smerom na sever je vždy takmer rovnaký. Po prílete na Blízky východ alebo na juh Európy ich môže zaskočiť počasie, ktoré už v ďalších fázach sťahovania na severnej pologuli môže spôsobiť meškanie pri ďalšej púti operencov z juhu Európy na sever.“, vysvetľuje Jozef Ridzoň z SOS/BirdLife Slovensko.

lastovicka-obycajna

Púť sťahovavých vtákov je nebezpečná, okrem prekonania obrovských prekážok ako je púšť Sahara alebo veľké vzdialenosti ich ohrozuje aj strata vhodných miest na odpočinok a kŕmenie počas náročnej migrácie. Aj na európskych hniezdiskách sa situácia pre mnohé druhy zhoršuje. Úbytok obľúbených lastovičiek citlivo vnímajú ľudia po celom Slovensku. Za pokles ich počtov môže mnoho faktorov, medzi najzávažnejšie patria zmena vidieckej krajiny a prechod na intenzívnejšie formy poľnohospodárstva. Pozdĺž migračných trás ich ohrozuje úbytok mokradí, sucho a nelegálny lov, ako v Európe v oblasti Mediteránu, tak aj na Blízkom východe a v Afrike.

Ako pomôcť lastovičkám?

  1. Nezhadzujte lastovičkám hniezdo. Ak si postavia svoje miskovité hniezdo v maštali alebo v garáži, umožnite im prílet na hniezdo a nezatvárajte okná či dvere. Strata hniezda alebo miesta na hniezdenie znemožní lastovičkám priviesť na svet nové potomstvo a naďalej ich počty klesajú.
  2. Lastovičky sú úzko späté s tradičným vidieckym životom. Hniezdia najmä v blízkosti hospodárstiev a chovov, kde nájdu dosť hmyzu pre seba a svoje mláďatká. Preto je podpora malých chovov, fariem a domácich chovov jedným z nástrojov návratu lastovičiek na náš vidiek.
  3. Ak je sucho v období začiatku hniezdenia, môžete lastovičkám pomôcť vytvorením kaluží na hospodárskych dvoroch, kde budú môcť zbierať blato na stavbu hniezda.
  4. Zachovajte a chráňte mokrade, kde lastovičky lovia hmyz a počas migrácie nocujú v močiarnej vegetácii. Aj malé mokrade s trstinou v strede polí môžu byť oázou pre lastovičky.
  5. Hniezda lastovičiek sa niekedy vplyvom počasia rozpadnú a je tak ohrozená hniezdna úspešnosť. V takom prípade im môžete pomôcť vyložením umelého hniezda.
  6. Podporujte obnovu pestrej poľnohospodárskej krajiny a minimalizáciu používania pesticídov, ktoré sú škodlivé nielen pre prírodu, ale aj pre zdravie ľudí.

.
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota