Vyplňte prosím dotazník, ktorý slúži na analýzu zisťovania informovanosti Záhorákov o športových podujatiach organizovaných v našom regióne.

Ilustračné foto Záhorí.sk
Ilustračné foto Záhorí.sk

“Ide nám o zisťovanie organizovania športových podujatí na Záhorí, a preto by sme radi zozbierali čo najvierohodnejšie množstvo informácií priamo od obyvateľov Záhoria.” informuje autor dotazníku Sekulčan Adam Trajlínek.

Malvínka Knižkáreň 2023

Dotazník je anonymný a Vaše odpovede budú využité pre potreby výskumu na Katedre marketingu, Fakulty managementu UK. Výsledky dotazníka budú zverejnené aj na našej internetovej stránke.

V jednotlivých otázkach vždy zaškrtnite tú variantu, ktorá najviac vystihuje Vašu odpoveď.

Otvoriť dotazník v novom okne


.

Osobnosti kraja BSK