Po 48. krát sa mladí interpreti umeleckého slova stretli 15. apríla v ZUŠ v Senici a 19. apríla vo Františkánskom kláštore v Skalici na okresných súťažiach v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie.

Michal Spiegel, Pavlína Praskáčová, Šimon Šinko
Michal Spiegel, Pavlína Praskáčová, Šimon Šinko

Na Hurbanovom pamätníku, konanom na počesť významnej osobnosti slovenských dejín Jozefa Miloslava Hurbana, recitovalo 39 detí, víťazov obvodných súťaží konaných v Senici, Kútoch, Skalici a v Holíči, 26 študentov stredných škôl z oboch okresov, predstavil sa jeden detský recitačných kolektív a tri divadlá poézie.

Záhorácke rádio 2024 01

Príjemné bolo započúvať sa do slov básnikov či prozaikov na okresnej súťaži v Senici, ktorú odborná porota vedená Mgr. Jaroslavou Čajkovou vysoko hodnotila po stránke dramaturgického výberu textov i samotnej interpretácie. Získať prvenstvá vo svojich kategóriách a prebojovať sa do krajskej súťaže Hollého pamätník sa v tomto roku podarilo Šimonovi Šinkovi zo ZŠ v Jablonici, Liliane Horňákovej zo ZŠ v Senici, Komenského ulica, Verene Pekarovej zo ZŠ v Sobotišti, Nine Orthovej, Pavlíne Praskačovej, Zuzane Závodskej, Adamovi Praskačovi, Martinovi Očkovi a Martinovi Hrevušovi zo ZUŠ v Senici. Veľmi vydarené boli tiež inscenácie divadelných kolektívov. Sviatok umeleckého slova vyvrcholil v neskorých popoludňajších hodinách vystúpením troch skupín súboru Zádrapky zo ZUŠ v Senici. Detský recitačný kolektív vedený Lindou Petrákovou pripravil predstavenie THE GUN a študentské divadlá poézie sa prezentovali inscenáciami 2056 /réžia Ľuboslava Pavesková & kolektív/ a Traumdeutung /réžia Linda Petráková & kolektív/. Všetky tri divadelné kolektívy boli odbornou porotou odporučené postúpiť do krajskej súťaže.

Okresná súťaž Hurbanovho pamätníka v Skalici príjemne prekvapila predovšetkým početným zastúpením recitátorov študentskej kategórie. Koncom apríla budú skalický okres na krajskej súťaži Hollého pamätník v Trnave reprezentovať Katarína Čmaradová zo ZŠ v Radošovciach, Natália Bolebruchová zo ZŠ s MŠ v Gbeloch, Veronika Antálková zo ZUŠ v Skalici, Michal Spiegel zo ZŠ v Holíči, Bernolákova ulica, Mária Prachárová, Silvia Kožíšková, Sabína Annamária Lívia Schmausová a Viktória Matúšová z Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici. K nim sa pridá aj divadlo poézie Studňa zo ZUŠ v Skalici, ktoré v réžii Janky Kutalovej javiskovo stvárnilo verše francúzskeho básnika Jacquesa Préverta a svoje predstavenie nazvalo (S)Prostá láska.

Ako účastníci vlaňajšieho celoštátneho Hviezdoslavovho Kubína postupujú priamo do krajskej súťaže tiež recitátorky Daniela Rybnikárová, Viktória Horná, Diana Šedivá zo ZUŠ v Senici a Klára Madunická zo Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči.

Okresné súťaže Hurbanov pamätník pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci so ZUŠ v Senici, Mestom Skalica, ZUŠ v Skalici a s podporou Coop Jednoty, SD v Senici.

Hurbanov pamätník priniesol množstvo dojmov, zážitkov, námetov na rozmýšľanie, bol impulzom a inšpiráciou do ďalšej umeleckej tvorivosti. Ďakujeme za ne recitátorom, divadelníkom a ich pedagógom, ktorí sa vo svojich školách deťom a študentom nezištne a s ochotou venujú.

Jaroslava Slezáková, ZOS Senica


.
Toto je čítané

Mesto Senica má v rezervnom fonde takmer 1,1 milióna eur

Stav rezervného fondu mesta Senica je 1 093 257,65 eura. Navýšený bol…

_INAT Obsluha OL