Žiaci na Základnej škole Záhorácka 95 v Malackách sa budú učiť fyziku, matematiku či angličtinu po novom. Klasickú školskú učebňu premenila na tabletovú triedu s najmodernejšími technológiami spoločnosť Microsoft, ktorá na Slovensku buduje Školy tretieho tisícročia. 

Na škole sa budú učiť moderne aj vďaka učiteľke Júlii Jánošíkovej
Na škole sa budú učiť moderne aj vďaka učiteľke Júlii Jánošíkovej

Slovenské školy potrebujú inovovať. Ukazuje sa, že vzdelávanie  tradičnou formou má v rýchlo sa meniacej dobe svoje limity. O skvalitnenie výučby na školách sa dlhodobo snaží aj spoločnosť Microsoft nielen zavádzaním inovatívnych technológií, ale najmä  prípravou učiteľov a celého ekosystému, bez ktorého žiadne moderné technológie nedokážu byť prínosom pre skvalitnenie a zatraktívnenie vzdelávania. Cieľom spoločnosti je v spolupráci so školami priniesť ukážkovú tabletovú triedu do každého regiónu, aby ju mohli využívať aj učitelia a žiaci zo širšieho okolia.

Tulaj december 2023

Moderné technológie sú dnes súčasťou sveta mladých a nemali by chýbať v žiadnej škole. Pomáhajú zatraktívniť vyučovanie, umožňujú prístup k informáciám a zlepšujú prácu s nimi, prinášajú nové možnosti ako manažovať prácu v triede, ale aj prípravu na vyučovanie. To všetko ale pod podmienkou, že máme pripravených učiteľov a vybudovaný taký ekosystém školy, ktorý umožňuje, aby technológie boli pomocníkom a nie náhradou učiteľa,“ hovorí Marcela Havrilová zodpovedná za oblasť školstva v spoločnosti Microsoft Slovensko, ktorá tabletové triedy otvára ako Školy tretieho tisícročia v rámci projektu Vzdelávame pre budúcnosť.

Základná škola v Malackách je prvá moderná trieda na Záhorí, v ktorej budú využívať moderné technológie
Základná škola v Malackách je prvá moderná trieda na Záhorí, v ktorej budú využívať moderné technológie

Podľa učiteľky Júlie Jánošíkovej, ktorá so žiakmi pracuje v novej tabletovej triede, žiaci prijímajú technológie s nadšením. „Vyučovanie je pre nich takto prínosnejšie a zaujímavejšie. Ľahšie prijímajú informácie a učenie berú ako zábavu,” vysvetľuje Jánošíková.

Piataci na Základnej škole v Malackách sa učia v modernej tabletovej triede
Piataci na Základnej škole v Malackách sa učia v modernej tabletovej triede

Všetky tabletové triedy založené na technológiách Windows budú prístupné pre vzdelávacie aktivity aj ostatným školám. Majú byť inšpiráciou k vytvoreniu škôl tretieho tisícročia, ku ktorým spoločnosť prispieva po celom svete pod značkou Microsoft Showcase School.


.

Osobnosti kraja BSK