Slovenská filharmónia usporiadala 22.4.2016 v nádherných priestoroch Reduty úplne prvú Hudobnú akadémiu pre deti materských škôl.

slovenska-filharmonia-deti-slniecko-skalica

Deti zo Súkromnej materskej školy Slniečko zo Skalice nemohli pri tejto unikátnej príležitosti chýbať a to, čo v Redute zažili sa len ťažko dá slovami opísať. Práve pre túto vekovú kategóriu nie je dostatok obsahovo a interpretačne kvalitnej ponuky zameranej na všestranné a komplexné rozvíjanie detskej emocionality a intelektu.

Malvínka Knižkáreň 2023

Originálna a prvá Hudobná akadémia pre deti predškolského veku optimálne využila všetky prednosti hudby, a podchytila záujem detí o hudobnú činnosť a vhodnými formami podnecovala rozvoj ich hudobnosti. Obsahová stránka projektu vychádza z tvorivého, interaktívneho a dynamického základu, na ktorom sa navzájom prelínajú, podporujú a podmieňujú činnosti ako spev, pohyb, spontánne pohybové reakcie a inštrumentálne činnosti.

slovenska-filharmonia-deti-slniecko-skalica-2

Prvý ročník Filharmonickej škôlky mal tému rytmu, ktorý je základ života, v kombinácii s interpretačným majstrovstvom vynikajúcich členov orchestra Slovenská filharmónia – prvých tympanistov Petra Kosorína a Kirila Stoyanova. O hovorené slovo sa postaral hudobný skladateľ, moderátor rádia Devín, ale aj metodik Katedry Hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave – Tomáš Boroš. Koncert bol pripravený v spolupráci s poslucháčmi Katedry Hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a vzhľadom k tomu, že Filharmonickej škôlky sa mohli zúčastniť len dve materské školy zo Slovenska, Slniečko je šťastné že krásne chvíle v Redute zažili práve deti zo Slniečka zo Skalice. Ďakujeme za krásny zážitok

Zuzana Čimová, Slniečko Skalica


.

Je ok, ak nie si ok BSK