Centrum voľného času v Malackách organizuje počas leta denné tábory. Vyberte tábory pre svoje deti už dnes. Denné tábory budú pracovné dni v čase od 8:00 do 15:30h.

cvc_malacky_letne_tabory_3

1. turnus – 4. 7. – 8. 7.
Od východu na západ, od severu na juh
/návšteva hospodárskeho dvora Tomky, vláčikom Blaváčikom po Bratislave, plavba po Baťovom kanáli Skalica – deti budú potrebovať pas /

Malacké pohľady Knihy.Zahori

2. turnus – 11. 7. – 15. 7.
Z ríše zvierat
/ZOO Bratislava, poľnohospodárske družstvo Kúty, výlet do Perneka – 3 kríže, plaváreň, hry v prírode/

3. turnus : 18. 7. – 22. 7.
Spoznávame hrady a zámky
/zámok v Holíči, hrad Pajštún, návšteva miniZOO, hrad Červený kameň, návšteva obory, kúpanie, hry a súťaže/

4. turnus – 25. 7. – 29. 7.
 Hravé leto
/návšteva hasičskej stanice, Habánsky dvor – Veľké Leváre, dielničky, jazda na koni – Gajary, návšteva letiska v Kuchyni/

5. turnus – 1. 8. – 5. 8.
Táborové dobrodružstvo
/cyklistický deň – deti budú potrebovať vlastné bicykle , výlet do Trnavy, malacké rybníky – učíme sa fotiť, opekanie, stavanie stanu/

Poplatok: 1. turnus /4 dni/: 40,- €
2.- 5. turnus /5 dní/: 50,- €
Na 1. a 2. turnus budú deti potrebovať preukážku na bezplatnú dopravu vlakom.

Záväzné prihlášky treba odovzdať do CVČ do 15. 6. 2016, príp. do naplnenia tábora. Do táborov sa môžu prihlásiť deti 1. – 4. ročníkov ZŠ.

Kapacita na jeden turnus je max. 20 detí.
Informácie: tel. č. 034/7722228, www.cvcmalacky.sk


.
Toto je čítané

Pestovanie a predaj zeleniny má v Zohore bohatú históriu

Klimatické i pôdne danosti v obci Zohor vytvorili už v dávnejších dobách vhodné podmienky na…

BM: Ustekana sobota