Dobré výsledky dobrovoľného hasičského zboru Moravský Svätý Ján na súťažiach pokračujú.

V sobotu 31.7. sa konalo viacero hasičských pohárových súťaží v Radimove, Prašníku, Plaveckom Mikuláši. Súťaže v Plaveckom Mikuláši sa zúčastlnilo 9 družstiev mužov a 1 ženské družstvo. Na tejto súťaži sa zúčastnil aj DHZ Moravský Svätý Ján. Samotná súťaž prebiehala za krásneho slnečného počasiav dvoch kolách, pričom do celkových výsledkov sa rátal lepší dosiahnutý čas. DHZ Moravský Svätý Ján obsadil zlepšeným časom z druhého pokusu časom 19,3 s celkové druhé miesto.

V nedeľu 1.8. sa zišli hasičské družstvá na pohárovej súťaži v Kopčanoch (11 mužských,10 ženských družstiev). Súťaž, ktorá prekvapila nielen vysokým počtom zúčastnených družstiev v ženskej kategórii ale aj výsledkymi prebiehala za krásneho počasia na miestnom futbalovom ihrisku.
Najprv si svoje sily zmerali ženy, prekvapením bol úspech dievčat z družstva Kúty 2 (dorostenky), ktoré nielen vyhrali celú súťaž ale zároveň porazili svoje staršie a skúsenejšie kolegine z Kúty I.
Po ženách nastúpili na svoje útoky muži. Z prvých družstiev zaujal len pokus chlapcov z Kútov, všetko podstatné sa potom udialo až v posledných dvoch požiarnych útokoch. Ako desiaty nastúpili na štart chlapci z Brodského a zaznamenali dovtedy najlepší čas 20,54 s. Po nich nastúpil na štart DHZ MSJ, ktorý za výdatnej podpory vlastných fanúšikov taktiež predviedol útok s celkovým časom 20,54. Pri rovnosti časov mal následovať rozstrel – teda ďalší rozhodujúci pokus, keďže chlapcom z Brodského sa v prvom pokuse
pokazil stroj nemohli sa rozstrelu zúčastnit a obsadili konečné druhé miesto.

Ďalej: Video hasičského útoku

Ján Rusňák


.

BM: Ustekana sobota