Ťažko sa v súťaži vyhráva, ešte ťažšie sa víťazstvo obhajuje. Dobre o tom vedia aj recitátori a divadelníci z nášho regiónu, ktorých tvorivá práca bola opäť zúročená v dňoch 28. a 29. apríla na krajskej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie Hollého pamätník.

Holleho-pamatnik-2016-Zadrapky-Senica-THE-GUN-1
Zádrapky Senica, The gun, Foto: Tomáš Jurovatý

Snaha všetkých zainteresovaných priniesla zrelé výkony a aj v tomto roku potvrdili, že právom patria medzi najlepších recitátorov Slovenska, keď si z Trnavy na Záhorie priniesli štyri prvé, osem druhých a deväť tretích miest.

Holleho-pamatnik-2016-Zadrapky-Senica-THE-GUN--4
Zádrapky Senica, The gun, Foto: Tomáš Jurovatý
Záhorácke rádio 2024 01

Z okresných súťaží Hurbanov pamätník konaných v Senici a v Skalici postúpilo do krajskej súťaže 21 recitátorov v štyroch vekových kategóriách recitujúcich poéziu a prózu, 1 detský recitačný kolektív a 3 divadlá poézie. Všetci prišli zodpovedne pripravení, odhodlaní zabojovať, presvedčiť o svojom interpretačnom majstrovstve. Pocit šťastia a obrovskú radosť z víťazstva si pri vyhlasovaní výsledkov dosýta užili Nina Orthová zo ZUŠ v Senici a Viktória Matúšová z Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici, keď sa dozvedeli, že získali vo svojich kategóriách 1. miesta a právo recitovať na celoštátnom Hviezdoslavovom Kubíne. Len o vlások prvenstvo uniklo Pavlíne Praskačovej, Adamovi Praskačovi, Martinovi Očkovi /všetci zo ZUŠ v Senici/ a Silvii Kožíškovej /Gymnázium F. V. Sasinka v Skalici/, ktorým odborné poroty udelili 2. miesta s návrhom programovej rade Hviezdoslavovho Kubína zaradiť ich do programu vrcholnej celoštátnej súťažnej prehliadky. Ďalšie 2. miesta si z krajskej súťaže domov priniesli Zuzana Závodská, ZUŠ Senica a Sabína Annamária Lívia Schmausová, Gymnázium F. V. Sasinka Skalica. V silnej konkurencii recitátorov zo siedmich okresov Trnavského kraja si pekné 3. miesta vyrecitovali Šimon Šinko zo ZŠ v Jablonici, Daniela Rybnikárová, Diana Šedivá a Martin Hrevuš zo ZUŠ v Senici, Veronika Antálková zo ZUŠ v Skalici, Mária Prachárová z Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici, Klára Madunická zo SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči, Natália Bolebruchová zo ZŠ s MŠ v Gbeloch a Michal Spiegel zo ZŠ v Holíči, Bernolákova ulica.

Holleho-pamatnik-2016-Zadrapky-Senica-THE-GUN-2
Zádrapky Senica, The gun, Foto: Tomáš Jurovatý

Bohato zastúpené boli v tomto roku na Hollého pamätníku aj naše divadelné kolektívy. V súťaži detských recitačných kolektívov okres Senica reprezentoval súbor Zádrapky zo ZUŠ v Senici, ktorý bol za inscenáciu THE GUN v réžii Lindy Petrákovej ocenený 1. miestom s nomináciou na celoštátnu súťaž Hviezdoslavov Kubín. Taký istý úspech – prvenstvo a nomináciu na Hviezdoslavov Kubín zožala režisérka Linda Petráková aj so študentským divadlom poézie Zádrapky, ktoré uviedlo inscenáciu Traumdeutung. Ďalšia skupina súboru Zádrapky vedená Ľuboslavou Paveskovou pripravila predstavenie s názvom 2056 a získala zaň 2. miesto s odporúčaním postúpiť do celoštátnej súťaže divadiel poézie. Súbor Studňa zo ZUŠ v Skalici uviedol v réžii Jany Kutalovej verše Jacquesa Préverta (S)Prostá láska, za ktoré mu odborná porota udelila 2. miesto.

Holleho-pamatnik-2016-Zadrapky-Senica-THE-GUN--3
Zádrapky Senica, The gun, Foto: Tomáš Jurovatý

Na Hviezdoslavov Kubín 6 recitátorov a 3 divadlá
Takáto úspešná žatva na Hollého pamätníku veľmi potešila a tak na 62. Hviezdoslavovom Kubíne budú mať deti a študenti zo Záhoria početné zastúpenie. Prispela k tomu hlavne kvalitná recitátorská škola pedagogičiek ZUŠ v Senici Štefánie Jánošovej, Mgr. art. Lindy Petrákovej, ArtD. a Ľuboslavy Paveskovej Dis. art., ktoré majú cit pre vyhľadávanie mladých talentov, vedia ich strhnúť k tvorivej práci a odborne usmerniť. Zostáva už len veriť, že Hviezdoslavov Kubín bude pre našich recitátorov a súbory odmenou za vynaložené úsilie a inšpiráciou do novej divadelnej sezóny. Ďakujeme za krásne umelecké zážitky a na Orave želáme veľa šťastia a úspechov.

Jaroslava Slezáková, ZOS Senica


.
Toto je čítané

Bratislavský kraj rekonštruuje cesty v úseku Rohožník-Plavecký Mikuláš a v intraviláne obce Kuchyňa

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) rozbehla dnes, v pondelok 17.6.2024 revitalizáciu…

20 rokov