Našim dobrovoľným hasičom sa v utorok 10.5.  splnil ich veľký sen. Podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Róbert Kaliňák vykonal slávnostné odovzdávanie hasičského vozidla,  ktoré sám odšoféroval pred hasičskú zbrojnicu.

Na odovzdaní sa zúčastnili  vzácni hostia: prezident hasičského a záchranného zboru SR p. Alexander Nejedlý, generálny sekretár  Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR p. Vendelín Horváth, riaditeľ krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trnave p. Vojtech Valkovič, predsedníčka krajského výboru DPO v Trnave p. Marta Hurbanisová a ďalší pozvaní ctení hostia.

Je ok, ak nie si ok BSK

Po zaznení povelu:“ Hasičská jednotka POZOR! K hláseniu hľaď!“ a podaní hlásenia ministrovi starostka obce Anna Krídlová predniesla príhovor v ktorom poďakovala za vozidlo a nezabudla vyzdvihnúť obetavý a zodpovedný prístup našich dobrovoľných hasičov. Po príhovore ministra nastal slávnostný akt odovzdania kľúča  veliteľovi DHZ  p. Ivanovi Stachovičovi. Týmto bola ukončená oficiálna časť odovzdávania vozidla, po ktorej nasledovalo spoločné fotenie, neformálne rozhovory s občanmi a pre pozvaných hostí bolo v KD pripravené malé občerstvenie.

Anna Krídlová, starostka obce Brodské


.

Je ok, ak nie si ok BSK