Na základných útvaroch Policajného zboru v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici sú voľné tabuľkové miesta policajtov.

policia-auto

Z uvedeného dôvodu oslovujeme občanov, ktorí majú o prácu v polícii záujem, aby zaslali svoje žiadosti spolu so životopisom na adresu:
Okresné riaditeľstvo PZ v Senici, Moyzesova 1, 905 01 Senica

Príslušníkom Policajného zboru môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 21 rokov, ktorý o prijatie požiada, pričom je bezúhonný, spoľahlivý, má minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou, je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby, ovláda štátny jazyk a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Vladislav Jopek, riaditeľ OR PZ v Senici


.
Toto je čítané

Záhoráci zahájili prípravu na Niké Handball extraligu so štyrmi posilami

Zverenci trénera Bojana Ćirića sa stretli v stredu 10. júla na prvom…

20 rokov