Vyšetrenia očí pre všetkých držiteľov klientskej karty Nemocnice Malacky optickou kohorentnou tomografiou zadarmo a bez objednania počas dní zdravia.

nemocnica-malacky-den_zdravia_vysetrenie-oci

KOHERENTNÁ TOMOGRAFIA patrí medzi najmodernejšie špecializované vyšetrovacie metódy na podrobné vyšetrenie zadného aj predného segmentu oka pri rôznych typoch ochorení sietnice. Medzi ne patrí vekom podmienená degenerácia makuly, diabetická retinopatia a iné.

PODMIENENÁ DEGENERÁCIA MAKULY je najčastejšou príčinou straty zraku v populácii nad 50 rokov, nemá žiadne varovné sprievodné príznaky, preto sa odhaľuje často neskoro. Pri tomto ochorení dochádza k strate centrálneho videnia a schopnosti čítať. V centre zorného poľa sa môže objaviť rozmazaná škvrna alebo sa dajú rozoznávať iba obrysy objektov, nevidíte jasno. Až jedna tretina diabetikov má postihnutie sietnice známe ako diabetická retinopatia.

OČNÉ KOMPLIKÁCIE sa v začiatočných štádiách objavujú bez sprievodných prejavov. Videnie nemusí byť poškodené, no v oku môžu prebiehať zmeny skôr, ako sa prejavia prvé prí- znaky zhoršeného videnia alebo je zistená cukrovka. Včasné diagnostikovanie ochorenia aj pomocou OCT vyšetrenia predchádza vzniku vážnejšieho stupňa ochorenia a takisto umožňuje skoré začatie liečby a dosiahnutie dobrých výsledkov.

NEPODCEŇUJTE PRETO PREVENCIU A PRÍĎTE SA NECHAŤ ZADARMO VYŠETRIŤ DO NEMOCNICE MALACKY POČAS DNÍ ZDRAVIA 2. – 3. JÚNA V ZASADAČKE PRI MAGNETICKEJ REZONANCII.


.

20 rokov