Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici je usporiadateľom jubilejného už 20. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja „AMFO 2016“.

vystava-AMFO-2016
Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského kola súťaže a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby – AMFO 2016.

Poslaním krajskej súťaže a výstavy je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v Trnavskom kraji. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania, a tak prispieť k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku. Odborno-vzdelávacou časťou podujatia – rozborovým seminárom – rozvíjať vedomostný a umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov.
Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách: v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov, autorov od 16 do 21 rokov a autorov do 16 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií bez rozlíšenia veku.

Macek Knihy.Zahori

Do tohtoročného 20. ročníka postúpilo 54 autorov – fotografov Trnavského kraja s 225 fotografickými prácami. Z toho v skupine autori nad 21 rokov 72 čiernobielych fotografií, 111 farebných fotografií a 7 multimediálnych prezentácií od 43 autorov. V skupine autori od 16 do 21 rokov 3 čiernobiele a 13 farebných fotografií od 6 autorov, v skupine autori do 16 rokov spolu 19 čiernobielych a farebných fotografií od 5 autorov.
Predložené fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy Mgr. art. František Tomík, Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA. Jozef Sedlák, ktorí rozhodli udeliť diplomy, ceny a čestné uznania .
Pre účastníkov súťaže je v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený o 14.00 hod. odborno-rozborový seminár s lektormi – členmi poroty .

Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym programom, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutoční 9. júna 2016 o 16.00 hod. v Záhorskom múzeu v Skalici.

20. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2016 sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, Trnavského samosprávneho kraja a  Jednoty COOP Senica .

Názov podujatia: AMFO 2016 – súťažná výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja
Miesto: Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania: štvrtok 9. júna 2016 o 16.00 hod.
Výstava je sprístupnená verejnosti do 3. júla 2016.
Kurátor výstavy: Mgr. art. František Tomík

Viera Juríčková, ZOS Senica
www.zahorskemuzeum.sk


.
Toto je čítané

Do domova v Moravskom Svätom Jáne prijmú opatrovateľky

Zariadenie pre seniorov Domov MUDr. Dallosa Moravský Svätý Ján  prijme do pracovného…

BM Salon EV