Malacky boli úspešné v žiadosti o zaradenie do národného projektu Terénna sociálna práca, vďaka čomu bude mať mesto dvoch nových terénnych pracovníkov.

druzstevna_romovia_malacky_dobrovodsky_foto_SME_Tomas_Benedikovic_
Rómovia na Družstevnej ulici v Malackách

Primátor mesta Juraj Říha podpísal zmluvu o spolupráce s ministerstvom práce, ktoré poskytne financie na výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce.  Zmluva je platná do 30. júna 2019.

„Malacky majú záujem o terénnych pracovníkov, preto sme podali žiadosť o zaradenie do projektu. Pomoc terénnych pracovníkov je u nás vítaná, osobne sa za ňu zasadzujem a teší sa, že sme medzi vybranými samosprávami,“ hovorí  primátor mesta Juraj Říha. Terénni pracovníci budú pracovať s rómskou komunitou v areáli sociálneho bývania na Hlbokej ulici. Juraj Říha: „Tento areál ide do rekonštrukcie, ktorej výsledkom bude nové komunitné centrum. Práve tu vidíme možnosť realizácie pre terénnych pracovníkov.“

Pracovníkov zabezpečí mesto, výkon terénnej sociálnej práce bude financovať ministerstvo. Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach je financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje.

Ľubica Pilzová, hovorkyňa mesta Malacky


.
Toto je čítané

Na brehu Moravy pri Malých Levároch vracajú život mokradiam

Zintenzívnením poľnohospodárskej činnosti a nadmerným obhospodarovaním krajiny najmä po 2. svetovej vojne,…

BM: Ustekana sobota