Nadácia Orange opäť podporí 43 projektov, medzi ktoré rozdelí až 80 tisíc. eur. Do grantového programu Spojme sa pre dobrú vec aktívni ľudia zaslali celkovo 347 projektov z celého Slovenska. Projekty na Záhorí získali spolu 5 500 eur.

nadacia-orange

Neformálna skupina v zastúpení Ľubice Kadlec Melišovej
Oddych a poznanie v pamiatkovej zóne Habánsky dvor Sobotište
Prostredníctvom témy kultúrneho dedičstva obce chce neformálna skupina občanov v pamiatkovej zóne Habánsky dvor Sobotište sprístupniť pamiatkový objekt klučárne s oddychovou zónou a spoločenským priestorom. Pre dobrú vec spoja miestnych obyvateľov, záujmové skupiny, samosprávu a potomkov habánov. Klučárni realizáciou projektu prinavrátia účel, ktorému pôvodne slúžila v čase, keď bola spoločenským centrom habánskej komunity. Ako otvorený verejný priestor bude klučáreň slúžiť obyvateľom aj návštevníkom obce na stretávanie sa ľudí, miestnych komunít, prezentáciu kultúrneho dedičstva, vlastných aktivít a výstavné účely. Finančné prostriedky využijú na zabezpečenie prezentačných a informačných panelov, nákup dobového mobiliáru, svietidiel a materiálu potrebného na renováciu priestorov klučárne.
Podporené sumou: 3 000 €

Projekt Oddych a poznanie v pamiatkovej zóne Habánsky dvor Sobotište bol vybraný medzi TOP 10 projektov, z ktorých 3 získaju natočenie profi videa.

Zahlasujte za projekt do 20. júna!

Vstúpte, n. o.
Malacká šošovica tvorí lepšie Malacky
Nezisková organizácia Vstúpte organizuje pravidelné mestské trhy Malacká šošovica. Dáva tu priestor všetkým občianskym aktivitám, ktorých cieľom je zlepšenie života v meste, detským a materským centrám a chráneným dielňam pôsobiacim v Malackách. Malacká šošovica týmto spôsobom zároveň vracia život do verejného priestoru a aktívne podporuje rozvoj lokálnej komunity ako aj prepájanie rôznych znevýhodnených skupín s bežnými ľuďmi. V tvorivých dielňach počas trhov budú program zabezpečovať dobrovoľníci. Mnohé menšie neziskové organizácie budú vzájomne spolupracovať a zorganizujú aktivity vo väčšom rozsahu. Finančné prostriedky z príspevku od Nadácie Orange budú použité na nákup trhového mobiliáru, materiálu k tvorivým dielňam a zvukové zabezpečenie podujatia. Práve nákup mobiliáru pomôže k trvalej udržateľnosti projektu.
Podporené sumou: 2 500 eur


.

Osobnosti kraja BSK