Včera vo večerných hodinách museli zasahovať požiarnici pri požiaroch slamy na riadkoch pri Šaštíne aj pri Kuklove. Príčinou vzniku požiaru u oboch prípadov bolo vypaľovanie suchých porastov.

Veľká žiara nad Šaštínom
Na operačné stredisko OR HaZZ v Senici bol vo štvrtok 12. augusta 2010 o 20:58 hod. nahlásený požiar pri meste Šaštín-Stráže. Ohlasovateľ spozoroval za mestom veľkú žiaru a keďže bol vzdialený, nevedel presnejšie lokalizovať miesto udalosti. Na miesto udalosti bola vyslaná jednotka z HS Kúty s technikou Iveco CAS30 so štvorčlennou posádkou. Neskôr bola táto udalosť hlásená od viacerých ohlasovateľov a preto bola na ohlásené miesto vyslaná aj jednotka z HS Senica s technikou Iveco CAS30 s trojčlennou posádkou. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené že horí slama na riadkoch. Na miesto sa dostavila jednotka OHZ Šaštín-Stráže s technikou Liaz CAS25 a šesť hasičov. Hasebné prace boli vykonávané pomocou dvoch C prúdov vody, jedného lafetového prúdu vody a jednoduchými hasiacimi prostriedkami. Po ukončení likvidačných prác bolo miesto požiaru odovzdane prítomnému majiteľovi.
Požiarom bola vyčíslená škoda vo výške 1 000.- Eur.

Požiar bol vidieť z cesty medzi Kútami a Kuklovom
V čase o 21:25 hod. bol na operačné stredisko OR HaZZ v Senici ohlásený ďalší požiar pri obci Kuklov pri železničnej trati. Miesto ohlásenej udalosti bolo preverene políciou a následne bola jednotka z HS Kúty odvolaná a presunutá na nove miesto požiaru do Kuklova. Po príjazde na miesto ohlásenej udalosti pri obci Kuklov bolo prieskumom zistené že horí slama na riadkoch na poli pri železničnej trati. Horelo na ploche cca 10 000 m2 na viacerých ohniskách. Na zásah bol nasadený jeden prúd C, a jeden lafetový prúd, ktorými boli postupne likvidované ohniská. Škoda, ktorá požiarom vznikla bola vyčíslená na 332.- Eur. Príčinou vzniku požiaru u oboch prípadov bolo vypaľovanie suchých porastov.

Ivan Peťko


.