Rada školy pri Základnej škole Andreja Radlinského v Kútoch si okrem povinností vyplývajúcich zo zákona naplánovala akcie nad rámec svojich povinností.

piratska-svatojanska-noc-kuty-2

Jednou z nich je aj aktivita Beh pre zdravie. V tomto roku si za prvý stupeň vybehali 1. miesto šikovní žiaci 2.B a ich rodinní príslušníci či kamaráti. Pred slávnostným ukončením školského roka, 24.6. 2016, na deti čakala netradičná odmena – opekačka. Triedna učiteľka si pre malých pirátov pripravila poriadnu pirátsku rozcvičku i hľadanie strateného pokladu. Nechýbali vedomostné i športové úlohy, prekonávanie prekážok, precvičenie bystrého myslenia i tímová spolupráca. Deťom sa podarilo nájsť kľúč i truhlicu s pokladom a podvečerná opekačka sa mohla začať pod pirátskou zástavou. Rodičia i deti boli na jednej lodi, teda pri jednom ohni. Aj malá „triedna“ akcia pomohla spojiť školu, rodičov i deti a priniesť pekné zážitky.

Macek Knihy.Zahori

 

Ďakujeme členom Rady školy za organizovanie mimoškolských akcií, vedeniu školy za poskytnutie priestorov,  aktívnym rodičom a pracovníkom školy za pomoc s prípravou. Druhákom prajeme veľa veselých dní nielen na školskom dvore, ale aj v novom školskom roku i v školských laviciach.

piratska-svatojanska-noc-kuty

Eva Turkovičová


.

BM: Festival Záhrad