Záhorie profituje z blízkosti priemyselných parkov a nezamestnanosť klesla na 6,13% (údaj k 31.5. 2016). Všetkých Záhorákov evidovaných na úrade práce bolo 6 494.

ilustracne_foto_praca_VW_bratislava
Ilustračné foto: Volkswagen Bratislava

Skutočných záujemcov o prácu je podstatne menší a obsadiť voľné pracovné pozície je problém. „Môžem garantovať, že zo 4200 uchádzačov o zamestnanie je až 70% v evidencii len preto, že štát takto za nich platí zdravotné poistenie,“ uviedol na verejnom mestskom zastupiteľstve v Senici riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (Úrad PSVaR) v Senici Ján Kovár.

“Úrad PSVaR zaevidoval 307 voľných pracovných miest priamo v regióne. Najviac hľadaní sú montážni pracovníci, obsluha VZV, zamestnanci logistiky, obchodu a služieb.” povedala pre Záhorí.sk Ľubica Diviaková riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Úradu PSVaR Malacky. V tomto okrese bolo pripravených okamžite nastúpiť do zamestnania 1 996, všetkých nezamestnaných občanov evidovaných na úrade práce bolo 2 249.

Nathaniel Knizkaren 2023

 

Nedostatok odborne vzdelanej a pripravenej pracovnej sily
Najviac pracovných pozícií ponúkajú agentúry dočasného zamestnávania, ktoré obsadzujú pozície výrobných prevádzok a subdodávateľov v automotive, strojárenskom a drevospracujúcom priemysle, rovnako je veľká ponuka pozícií v logistike, obchode a službách. “Zamestnávatelia hlásia výrazný nedostatok odborne vzdelanej a pripravenej pracovnej sily, z pohľadu migrácie v regióne značne narastá počet občanov EU ako aj počet občanov tretích krajín, ktorí k nám prichádzajú za prácou.” povedala Diviaková. Ako ďalej uviedla, k zamestnanosti pomáha aj ponuka sezónnych prác ako u nás tak aj za hranicami, mesačne odchádzajú desiatky občanov za pracovnými ponukami do krajín EU.

Problém v nastavení školstva
„Taký chaos, ako dnes, snáď v školstve ešte nikdy nebol. Tendenciou mnohých škôl je zachrániť jedného učiteľa na úkor žiakov. My však tomuto trendu nechceme podľahnúť. Budeme na samosprávny kraj ako zriaďovateľa stredných škôl tlačiť, aby zakladanie nových odborov zameraných na spoločenské vedy nepovoľoval. Je potrebné obmedziť počet tried na gymnáziách, obchodných akadémiách a súkromných školách, pretože tieto školy nám každoročne chrlia množstvo mladých absolventov do evidencie,“ zdôraznil Kovár. K nepriaznivému stavu podľa jeho slov prispieva aj to, že súčasné školstvo je rozdelené akoby na tri vetvy – základné školy patria pod mestá a obce, stredné pod VÚC a vysoké pod ministerstvá. „V dôsledku toho tu chýba nevyhnutná koordinácia i kontinuita,“ dodáva Kovár.

Podpora novovzniknutých pracovných miest
“Do povedomia treba dať aj možnosť podpory novo vzniknutých pracovných miest u zamestnávateľov v našom regióne, a to cez národné projekty a iné opatrenia aktívnej politiky financované z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu.” dodáva Diviaková. Zamestnávatelia sa môžu  informovať na Úrade PSVaR Malacky, Oddelenie aktívnej politiky trhu práce a Európskeho sociálneho fondu alebo informácie získať z webu.


.

Osobnosti kraja BSK