Mestské zastupiteľstvo schválilo investičný zámer II. etapy modernizácie verejného osvetlenia. Najdôležitejším cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti. Súčasťou modernizácie je výmena LED svietidiel vrátane potrebnej infraštruktúry.

Foto: Stanislav Osuský
Foto: Stanislav Osuský

Podstatná časť sústavy verejného osvetlenia v Malackách nevyhovuje svetlotechnickým požiadavkám na verejný priestor a vyžaduje modernizáciu. Primátor Juraj Říha dopĺňa, že svietidlá sú poruchové a dlhodobo za svojou životnosťou: „Rozmiestnenie svietidiel nezabezpečuje požadovanú distribúciu svetelného toku. Rozvádzače verejného osvetlenia sú zhrdzavené a neumožňujú efektívne riadenie ani kontrolu nad verejným osvetlením. Prevádzka a údržba takto zastaraného systému je nebezpečná a neefektívna.“ Predpokladaná hodnota II. etapy je 1,3 milióna €. Bude sa financovať prostredníctvom úveru, pričom splátky budú nastavené vo výške dosiahnutých úspor.

Macek Knihy.Zahori
 

Niektoré ulice sa dostanú na rad neskôr
Pre vysokú finančnú a technickú náročnosť sa z projektu vyčlenili ulice, ktoré nie sú osvetlené vôbec, alebo majú stožiare umiestnené v nevyhovujúcom rozstupe pre inštaláciu nových LED svietidiel. Ide o Cestu mládeže, Továrenskú, Pezinskú, Dielenskú, Táborisko, Radlinského, Zámockú, Záhorácku, Brniansku a spojnicu J. Kráľa, Duklianskych hrdinov (od vstupu do Zámockého parku po Legionársku). V týchto lokalitách treba komplexne vybudovať nové vedenia a stožiare, takže sa bude postupovať čiastkovými projektmi vrátane územného a stavebného konania. Mesto preto nechalo pre tieto ulice vypracovať samostatné projektové dokumentácie a zavedenie verejného osvetlenia bude závisieť od možností rozpočtu v nasledujúcich rokoch.
Samostatná projektová dokumentácia je vypracovaná aj pre osvetlenie 13 priechodov pre chodcov v rozsahu cca 110 tisíc eur.

Úspešná I. etapa modernizácie
Prvých 14 ulíc už má zmodernizované verejné osvetlenie. Od septembra 2015 do jari 2016. dostali LED svietidlá s príslušnou infraštruktúrou tieto lokality: Stupavská, M. R. Štefánika, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova, arm. gen. L. Svobodu, K. Orgoňa, A. Veselého, kpt. Uhra, J. Murgaša, V. Clementisa, J. Gabčíka a Kukorelliho. Úspora na prevádzke je približne 11 tisíc €. Keďže sme splnili podmienky Európskej banky pre obnovu a rozvoj, získali sme do rozpočtu dotáciu 32 667 €.

Ľubica Pilzová, hovorkyňa mesta Malacky


.
Toto je čítané

Seničania podpisujú petíciu proti prevádzke na spracovanie plastového odpadu

Petíciu proti podnikateľskému zámeru spoločnosti SETECO, s. r. o. vybudovať v Senici…

BM: Ustekana sobota