Úrad verejného zdravotníctva SR pravidelne na Záhorí kontroluje hygienický stav zariadení a zameriava sa na odbery vody na kúpanie.

Letné kúpalisko v Malackách
Letné kúpalisko v Malackách ponúka nový tobogan a wifi pripojenie. Foto: Malacky.sk

Návštevnosť prírodných a umelých kúpalísk bola v priebehu 29. týždňa ovplyvnená premenlivým a chladnejším počasím.

Vyhovujúca kvalita vody na kúpanie je na základe odberov vzoriek na prírodných vodných plochách v Malých Levároch a Plaveckom Štvrtku. Z dôvodu biologického znečistenia vydal Úrad verejného zdravotníctva SR zákaz kúpania v rekreačnej oblasti Šaštín Stráže – Gazárka.

Pálfyovci Knihy.Zahori
 
Odobraté vzorky vody na kúpanie boli počas 29. týždňa aj na lokalitách Štrkovisko Sekule a Štrkovisko Adamov. Záhoráci môžu využiť na kúpanie aj letné kúpaliská v Malackách, Senici a Zlatníckej doline v Skalici.


.

BM: Ustekana sobota