Ilja Holešovský – zrelá a výrazná osobnosť slovenského, resp. česko-slovenského keramického umenia, člen IAC v Ženeve (od r. 2009), ktorý v tomto roku slávi životné jubileum (nar. 24. 7. 1941 Brno), ale aj polstoročie sústredenej tvorivej práce.

Ilja_Holesovsky_vystava_zahorske_muezum

Korene má v dnešnej Českej republike, kde sa narodil, získal aprobáciu (1960-1966 VŠUP Praha) i nosné tvorivé impulzy, ale jeho dielo generovalo v kontexte slovenskej tvorby. Na výtvarnú scénu vstupoval v dramatickom období druhej polovice 60-tych rokov a už v úvode sa jednoznačne prihlásil ku generačným prúdom, ktoré usilovali o progresívny a aktuálny výraz v umení hliny a ohňa a ktoré ešte v závere desaťročia definitívne prepojili keramickú tvorbu s tzv. voľným umením.
Rozvetvené keramické dielo Ilju Holešovského je štrukturálne i názorovo mimoriadne široko vrstvené.

Pálfyovci Knihy.Zahori

 

Od samého počiatku sa rozvíjalo temer súbežne vo viacerých rovinách: v najzávažnejšom okruhu ako voľná tvorba, paralelne v početne prevládajúcej drobnej úžitkovej a dekoratívnej polohe a ako monumentálne realizácie do interiérovej architektúry i exteriéru (záhradná plastika). Všetky tri oblasti spája osobitá, intelektuálne i senzitívne motivovaná myšlienková schéma, zastrešená prienikom citu, irónie a asertivity, najnovšie i vážnej, meditatívnejšej úvahy. Identickou črtou je i jedinečné, flexibilné a rozšafné keramické gesto, ktoré reflektuje neopakovateľnú unikátnosť prejavu i citácie aktuálnych pohybov na súčasnej scéne rovnako ako trvalé sondy k historickej tradícii a ich reaktualizáciu v kontexte vlastnej tvorby. Je to dielo s otvoreným a kontinuálne varírovaným programom, ktoré popri reflexívnych obsahových a významových hodnotách je bohaté na prekvapujúce tvaroslovné formy, inovatívne technologické vstupy a metódy, v neposlednom rade i precíznu finálnu realizáciu. Ako autor s výraznou sochárskou, resp. kresbovomaliarskou imagináciou Ilja Holešovský obohatil slovenskú keramickú scénu o viaceré autentické tvorivé impulzy.

Názov podujatia: Ilja Holešovský, 50 rokov keramickej tvorby
Miesto: Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania: piatok 12. augusta 2016 o 16.00 hod.
Výstava potrvá do 11. septembra 2016.
Kurátorka výstavy: Božena Juríčková
Kultúrny program: Duo Graž


.
Toto je čítané

V lesoch Senického okresu platí zákaz zakladania ohňa či fajčenia

V lesoch Senického okresu a v ich ochrannom pásme platí od piatkového…

20 rokov