Malacky začali vo veľkom opravovať chodníky. Súbežné rekonštrukcie si samozrejme vyžiadajú nevyhnutné dočasné zníženie komfortu pre peších a čiastočné dopravné obmedzenia v nutnej miere.

nove_chodniky_malacky

Samospráva prosí obyvateľov o pochopenie, koniec všetkých prác sa predpokladá najneskôr do 2. septembra.

Aktuálne už prebieha rekonštrukcia chodníka na Mierovom námestí oproti súdu, kde treba dávať pozor na dočasné dopravné značenie. Pôjde o úplnú revitalizáciu, novinkou bude pozdĺžne parkovanie so zelenými ostrovčekmi, mobiliárom a stromami. Cyklisti sa môžu tešiť na nový originálny malacký typ cyklostojanov.

nove_cyklostojany_malacky
V pondelok 8. augusta sa začala rekonštrukcia chodníka od bašty po ZŠ J. Dérera, teda pozdĺž hlavnej cesty M. R. Štefánika (pokračovanie chodníka na Mierovom námestí). Chodník vymenia aj s podkladovými vrstvami a povrch bude dláždený. Odvod dažďovej vody budú zabezpečovať žľaby do kanalizácie. Zároveň odstránia kolízne miesta pri vchode do ZŠ, kde chodník rozšíria a stupeň do školy upravia. Dopravné obmedzenia sa dotknú len lokálnych vjazdov.

Malvínka Knižkáreň 2023

 
V tejto dobe pribudne nový chodník aj na Záhoráckej ulici a spojí ju s vnútorným blokom na ulici 1. mája. V septembri, keď je priaznivejšie počasie na výsadbu, bude dokončená výsadba zelene a stromov v jeho okolí.

Takisto príde k zmene povrchu a úprave vstupov chodníka popri rekonštruovanom parkovisku, kde pôvodný asfalt nahradia dlaždice, pribudnú koše, stojany na bicykle a nové lampy. Dopravné obmedzenia môžu spočívať predovšetkým v prítomnosti nákladných vozidiel na parkovisku. V rámci ukončovacích prác rekonštrukcie parkoviska vysadia tridsať nových stromov a zatrávnia nespevnené plochy. Príde aj k ohradeniu kontajnerových stojísk.

Ingrid Sochorová


.

Osobnosti kraja BSK