Detská folklórna skupina „ Nádej“ Kuklov – Čáry oslavuje svoje 20. výročie založenia.

detsky_folklorny_subor_Nadej-Kuklov_cary

Oslavy výročia budú v areáli Základnej školy Kuklov v sobotu  3. septembra od 15:00h.

Radosť počúvať Trnavské rádio 09/23
 

V programe vystúpia:

  • Detská folklórna skupina Brodčánek – Brodské
  • Detská folklórna skupina Závodzan – Závod
  • Detská folklórna skupina Studnička – Borský Mikuláš
  • Detský folklórny súbor Proměnka – Tvrdonice – ČR
  • Detská folklórna skupina „Nádej“ Kuklov – Čáry

O občerstvenie a pohostenie je postarané


.

Osobnosti kraja BSK