Výstava Maľba a Sklo je spoločnou prezentáciou dvoch generačne rozdielnych skalických autoriek s žánrovo i názorovo rozdielnym umeleckým modulom práce, ktoré sa však stretávajú v príbuznej ideovej schéme i zacielení tvorby.

vystava_Hotarova-Malba-Hilkova-Sklo

Ťažisko ich reflexií vychádza z princípu nezáväznosti a intuitívnej motivácie, kde umenie je hrou.

Kotviacim prístavom Mgr. Jany Hotařovej, pedagogičky ZUŠ v Skalici, je klasické maliarske médium, aj keď okrajovo sa obracia i k ďalším výtvarným zdrojom. Na výstave sa prezentuje výberom z voľnej maliarskej tvorby z ostatného desaťročia a s dôrazom na obdobie posledných 2-3 rokov. V kolekcii i formátom komorných obrazov vizualizuje svoje introspektívne, zväčša nepredmetné sondy do vzťahov v kategórii harmónia, proporcionalita, vyváženosť v každom aspekte tvorivého počinu od výberu motívu a sujetovej skladby i maliarskeho tvaroslovia až po konečnú významovú atribúciu. Dôležitým a trvalým článkom jej lyricky motivovanej tvorby je pritom otázka opakovanej verifikácie estetickej formy.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Rozhodujúce teritórium, v ktorom sa pohybuje mladá autorka Mgr. art Silvia Hílková, predstavuje sugestívny fenomén skla. Zameriava sa na prácu s čírym alebo farebným technickým tabuľovým sklom, ktoré výtvarne modifikuje líhaním, tavením a spekaním do amorfných, resp. geometrických foriem. Okrem tvarovopriestorových aspektov sa v nadväznosti na zákonitosti optiky opiera najmä o dodatočnú farebnú kultiváciu pôvodnej sklenej masy. Operuje hlavne v kategóriách art dizajn, interiérový dizajn, sklené obrazy, nástenné reliéfy a voľné trojrozmerné objekty. Výstava, realizovaná na rodnej pôde, je zároveň autorkinou individuálnou premiérou.

Názov podujatia: Jana Hotařová – Maľba, Silvia Hílková – Sklo
Miesto: Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13
Dátum konania: piatok 16. septembra 2016 o 16.00 hod.
výstava potrvá do 14. októbra 2016
Kurátorka výstavy: Božena Juríčková
Kultúrny program: Roman Blaha – klavír, Jana Blahová – spev


.
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota