Malacky budú mať novú knihu. V súčasnosti prebieha finalizácia a onedlho bude vydaná kniha Malacké pohľady.

nova_kniha_malacke_pohlady-obalka

Výber z článkov 2013-2016. Kniha nadväzuje na dva predchádzajúce tituly, ktoré zachytávajú články o histórii mesta, publikované na webstránke www.malackepohlady.sk. Všetky tri knihy tak mapujú desaťročné pôsobenie stránky. Portál Malacké pohľady “…odrážal ambíciu ukazovať Malacky z iného uhla pohľadu ako oficiálne mestské médiá. Malacké pohľady sa stali prvou alternatívou voči oficiálnej webstránke mesta,” píše sa v úvode novej knihy.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Kniha, ktorú vydáva občianske združenie Malacké pohľady, pozostáva z 37 článkov od šiestich autorov. Má rozsah 160 strán vrátane množstva súčasných aj historických obrázkov Malaciek. Vydanie knihy finančne podporil aj Bratislavský samosprávny kraj z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry.

Martin Macejka

.

BM: Ustekana sobota