Viete, čo je BUS? Nie, nie je to skratka autobusu. BUS – (Building Understanding and Skills) for Independent Life (v slovenčine zjednodušene Rozvoj zručností pre nezávislý život).

Projekt je zameraný na finančné vzdelávanie detí a dospelých, jeho cieľom je zvyšovať finančnú gramotnosť cieľových skupín. Či už chceme, alebo nie, svet sa točí okolo peňazí. Stretávame sa s nimi od narodenia. Čím skôr sa naučíme, ako sa k nim správať, ako s nimi zaobchádzať, tým lepšie pre nás. Budú slúžiť oni nám a nie my im. Projekt nás zaujal natoľko, že aj naša základná škola sa prihlásila do tohto programu. O poskytnutie minigrantu sme požiadali Nadáciu pre deti Slovenska, ktorá našu žiadosť schválila. Čo nasledovalo po tom?

Vyhrnuli sme si rukávy a rozdelili úlohy. Aby sme boli úspešní, v prvom rade sme museli pochopiť deti, ich vlastné nepísané pravidlá a naučiť ich tie, vďaka ktorým sa im bude dariť v škole, vo svojom kolektíve i v budúcej práci. V škole pracujú dve projektové skupiny – jedna na prvom stupni pod vedením Mgr. Anastázie Mihályovej s názvom projektu Usilovní mravčekovia. Do druhej skupiny patria naši piataci, ktorých vedie Mgr. Soňa Dolníková. Piatacky projekt má názov Čarovný mešec. Cieľom oboch projektov je rozvoj finančnej gramotnosti detí a ich sociálnych zručností potrebných pre život. Do projektového plánu patria viaceré zaujímavé aktivity. Veľkej pozornosti sa tešila aktivita Nakresli svoj sen. Deti vytvorili veľmi pekné výtvarné práce, kreslili to, po čom najviac túžia. Workshop s názvom Peniaze sú dôležité bol zameraný na históriu peňazí a výmenný obchod.

Deti si mali povymieňať drobnosti, ktoré si vytiahli z čarovného mešca. Najúspešnejší boli tí, ktorým sa podarilo svoj tovar vymeniť aj viackrát. Najväčší úspech mala krátka projektová návšteva Tesca v Skalici, kde žiacke tímy riešili pomerne náročné úlohy – zisťovali akciové ceny, fiktívne nakupovali školské potreby pre mladších súrodencov, samozrejme v najvýhodnejších cenách, pripravovali rozpočet na garden party pre svojich kamarátov, pripravovali cenové návrhy pre výhodný nákup potravín, hygienických potrieb a iných vecí dôležitých pre domácnosť. Všetci svoje úlohy veľmi dobre zvládli. V žiackych tímoch sa riadime podľa vlastných pravidiel správania – učíme sa nielen aktívne počúvať, hovoriť pravdu ,dôverovať si, pomôcť si navzájom, akceptovať názory iných, ale aj nevysmievať sa jeden druhému, neurážať sa, správne vystupovať na verejnosti. Je možné, že fi nančné vzdelávanie zaradíme v budúcnosti aj do školského vzdelávacieho programu.

Anastázia Mihályová, ZŠ s MŠ Gbely


.

Lapková patrola